Artikel

Energieleveranciers passen de Vlaamse bijdrage energiefonds toe conform de huidige regelgeving en de gemaakte afspraken

30/11/2016

Energieleveranciers hebben steeds de Vlaamse bijdrage voor het Energiefonds aangerekend overeenkomstig de decretale regelgeving en de gemaakte afspraken, zoals verwoord in de Q&A gepubliceerd door de Vlaamse Belastingsdienst

De categorie van de heffing wordt bepaald aan de hand van het jaarverbruik:

  • De leverancier bepaalt dit jaarverbruik door het verschil te nemen tussen het verbruik bij de laatste jaarlijkse meteropname en het verbruik bij de vorige jaarlijkse meteropname. De leverancier verkrijgt deze metergegevens via de distributienetbeheerder.  
  • Indien de verbruiksperiode tussen deze meteropnames korter of langer is dan een jaar (bv n.a.v. een verhuis, leverancierswissel, metervervanging of afsluiting van de meter), dan zijn conform het decreet en de afspraken de leveranciers er toe gehouden om het verbruik gemeten bij deze opnames te extrapoleren naar één jaar volgens vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en standaard gebruikt voor elke tarief of prijswijziging in de elektriciteitsmarkt.

Eens het jaarverbruik is gekend, kan de jaarlijkse heffing bepaald worden. Deze jaarlijkse heffing wordt enkel aangerekend voor de periode tussen de meteropnames waarop de afrekening betrekking heeft (hetzij pro rata temporis in dit korter is dan één jaar ). De energieleveranciers storten de aangerekende heffing vervolgens door naar de Vlaamse Belastingdienst.

Ter informatie geven wij nog mee dat de Vlaamse Regering vanaf 2017 een daling van de heffing voorziet voor afnemers met een jaarverbruik tussen 20 en 25 MWh/jr van 770 naar 290 EUR per jaar.