Artikel

Energiepact: laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden!

27/09/2017
Night Lights benelux Belgium - Nasa

Het debat en overleg over het Belgische Interfederale Energiepact zijn tot de kern van de zaak gekomen. FEBEG draagt er positief aan bij via haar contacten, haar antwoorden op de raadplegingen en haar expertise. Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt. Ze weerspiegelt de gemeenschappelijke ambitie van de leden van FEBEG om van de markt de echte motor van de energietransitie te maken. Ze bevat concrete maatregelen die moeten worden opgenomen in een langetermijnvisie: een dergelijke visie is onmisbaar om de noodzakelijke grote investeringen te kunnen realiseren.

Gas en elektriciteit zijn zeer belangrijk in ons leven en zorgen voor de welvaart van onze economie. De toegang tot deze schone energie moet voor iedereen gewaarborgd blijven. Elektriciteit en gas zullen een belangrijke rol spelen in het koolstofarm maken van hele sectoren van onze economie, waaronder de transportsector en de gebouwen. Om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden, zal niet alleen onze sector massaal moeten investeren maar ook de overheid, de netbeheerders, de bedrijven en de burgers. Om deze investeringen te realiseren, geloven wij sterk in de kracht van een concurrerende markt die innovatie en economische efficiëntie stimuleert. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin alle actoren oplossingen kunnen voorstellen in een technologisch niet-discriminerend en neutraal kader.

FEBEG vraagt de overheid om de nodige langetermijnvisie te ontwikkelen om investeerders meer zichtbaarheid en stabiliteit te geven en om zo bij te dragen tot een flexibelere en goedkopere energietransitie. Dit beleid zal idealiter gebaseerd zijn op drie pijlers: de strijd tegen de klimaatverandering, de centrale positie van de klant en de troeven van ons land inzake energie waarop we kunnen inzetten.

Een visie, ja, maar ook ambitie! FEBEG is er vast van overtuigd dat België op termijn weer een netto-uitvoerder van elektriciteit moet worden.
Zo zouden we twee slagen tegelijk thuishalen: bijdragen tot meer welvaart in ons land en tegelijkertijd de uitdaging van van de klimaatverandering beantwoorden. De visie van FEBEG vermindert onze afhankelijkheid van import en verbetert onze handelsbalans. Ze draagt bij tot een grotere bevoorradingszekerheid en competitieve prijzen, die essentieel zijn voor onze energie-intensieve economie.
Om dit resultaat te bereiken, pleit FEBEG voor concrete doelstellingen en maatregelen om investeringen te stimuleren en te faciliteren op drie prioritaire gebieden: de nieuwe diensten, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de bevoorradingszekerheid.

Onze medewerkers zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de dialoog en aan het uitwerken van een energiepact waarvan we hopen dat het ambitieus zal zijn.

Marc Van den Bosch
general manager, FEBEG vzw