Artikel

Energiesector en regeringen nemen het heft in handen om het effect van ongekende energieprijsstijgingen op de consument te milderen

20/01/2022

De stijgende prijzen op de groothandelsmarkten voor energie hebben een grote impact op de koopkracht van de Belgen (de situatie is vergelijkbaar in andere Europese landen). Alle type klanten worden getroffen. Ook de koopkracht van middenklasse komt nu onder druk te staan. Dit is ongezien.

Niet alle klanten worden echter op hetzelfde moment getroffen. 65% van de klanten had een contract met prijsgarantie. Aangezien deze contracten in de komende maanden aflopen, zal een toenemend aantal klanten door de prijsstijgingen worden getroffen.

De klanten vernamen via de pers en hun leveranciers al het nieuws van de voortdurende prijsstijgingen in de afgelopen maanden. De geleidelijke vertaling van deze stijgingen op de factuur van de eindgebruiker betekent nochtans voor velen van hen een ongekende financiële schok, zowel voor variabele contracten als voor alle andere type contracten die binnenkort aflopen of verlengd worden.

De leveranciers doen hun uiterste best om hun klanten in deze moeilijke periode te informeren en te begeleiden. Het basisadvies voor de korte termijn is het energieverbruik zo veel mogelijk te beheersen. Een aantal eenvoudige ingrepen kunnen leiden tot een vermindering van het verbruik met 10 tot 15%.

Ook voor duurzame oplossingen op langere termijn bieden leveranciers hun klanten diensten, producten en oplossingen die structurele besparingen op de energiefactuur mogelijk maken, waaronder ook lokaal eigen energie-opwekking. Gezien de hoge energieprijzen zijn deze investeringen op dit moment zeer rendabel.

In de eerste 18 maanden van de pandemie hebben de leveranciers meer dan 920.000 verzoeken om betalingsfaciliteiten verwerkt, voor een bedrag van 570 miljoen euro. Zij zetten deze inspanning voort in het kader van deze nieuwe crisis die veroorzaakt is door deze ongekende prijsstijging op de groothandelsmarkten.

Ook op overheidsniveau zijn initiatieven nodig om de klanten te ontlasten. Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie een overzicht met ‘best practices’ in de lidstaten gepubliceerd.  België heeft niet stilgezeten met een reeks initiatieven zoals de uitbreiding van het sociaal tarief en de toekenning van een energiecheque voor begunstigden van het sociaal tarief.  De automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen zal het beschikbare inkomen van vele Belgen doen stijgen. Deze maatregelen helpen een groot aantal consumenten.

De uitzonderlijke prijsstijging brengt extra middelen voor de schatkist mee, onder meer in de vorm van hogere BTW-inkomsten en hogere inkomsten uit de verkoop van CO2-emissierechten. De overheid kan deze middelen ge-bruiken om het effect van de prijsstijging verder te verzachten en om de meer structurele energiebesparingsmaatregelen te ondersteunen die door en voor burgers en zakelijke klanten worden gepland.

FEBEG en haar leden - die dagelijks in contact staan met hun klanten in moeilijkheden - verwelkomen de inspanningen van de regeringen, met name de ministers van Energie en de federale en regionale regulatoren, om alle mogelijkheden te onderzoeken om de getroffen consumenten gericht en tijdelijk soelaas te bieden. Onze sector staat ter beschikking om deze mogelijkheden met de federale en gewestelijke overheden te bespreken en ze in onderling overleg uit te voeren in het voordeel van de klanten.