Artikel

FEBEG engageert zich in het kader van de klimaat- en energietop van de Vlaamse regering

02/12/2016

De Vlaamse Klimaat- en Energietop vond op 1.12.2016 plaats in Gent. De Vlaamse regering sloot het event af met de ondertekening van een Vlaams Klimaat- en Energiepact.

FEBEG reageert positief op de  ambitie en actie die de Vlaamse regering  toont om de transitie naar een nieuw klimaat- en energiesysteem mee te faciliteren en te trekken..  Minister-president Bourgeois gaf aan dat het pact, met daaraan gekoppeld maatregelen van de Vlaamse Regering op korte termijn, een tussenstap is. Het pact vermeldt effectief het engagement van de Vlaamse Regering om tegen begin 2018 tot een Vlaamse Klimaatvisie voor 2050 te komen en om tegen eind 2018 tot een Vlaams Klimaat- en Energieplan 2021-2030 te komen.

We appreciren ook de uitnodiging naar de stakeholders toe om hier samen verder aan mee te werken. FEBEG en de energiesector gaan hier graag op in door blijvend constructief bij te dragen. FEBEG werkt nu al actief mee aan de werkgroepen van de Stroomversnelling en diende, net zoals verschillende van haar leden, dan ook een engagement in. De uitdaging is er een waar we alleen samen voor kunnen gaan!

FEBEG steunt het lopende proces actief. Silvie Myngheer, power generation & environmental policy advisor, FEBEG: “De energiesector is bereid om bij te dragen tot een belangrijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in de ‘non-ETS’-sectoren (transport, gebouwen, landbouw, afval enz.). FEBEG heeft zich als vertegenwoordiger van de energiesector en als organisatie geëngageerd om initiatieven te nemen op het gebied van energiediensten, energieproductie en koolstofarme mobiliteit.

Het engagement van FEBEG dat op de website www.vlaamseklimaattop.be is gepubliceerd, getuigt van de ambitie van onze leden om te investeren in hernieuwbare energie en nieuwe technologieën, om hun klanten te begeleiden in de energietransitie en om deze transitie te faciliteren in de non-ETS-sectoren.”

Als organisatie engageert FEBEG zich om zich concreet in te zetten om haar eigen koolstofarme mobiliteitsplan en de energie-efficiëntie van haar kantoren te verbeteren.

DOWNLOAD HIER HET FEBEG ENGAGEMENT