Artikel

FEBEG event : ‘Peer-to-peer’ energiedelen: een toekomstmarkt ?

19/12/2017

De energieproductie decentraliseert, meer en meer klanten worden ‘prosumer', de korte keten economie speelt in op de vragen rond duurzaamheid…
Is peer-to-peer energiedelen in een dergelijke context een opkomende markt die de situatie kan omgooien? Tijdens een FEBEG evenement op 19/12/2017 te Brussel hebben verschillende experts getracht om op deze vraag te antwoorden.

Presentaties

De Vlaamse minister van energie, Bart Tommelein, heeft ons de eer aangedaan om het evenement te openen met een prospectieve toespraak over de evolutie van de energiesector en de manier waarop het politieke en regulatoire kader moet evolueren om hiermee om te gaan.
We zijn dan gestart met een algemeen overzicht van de ervaringen op vlak van energiedelen in onze buurlanden. Antoine Guillou van de UFE (Union Française de l'Electricité) heeft ons het wettelijk kader en de perspectieven van individuele en collectieve “autoconsommation” in Frankrijk toegelicht. Patrick Liminana van ENEDIS heeft de oplossingen gespecifieerd en de rol van de DNB Enedis voor de collectieve “autoconsommation” in Frankrijk uiteengezet. Vervolgens zijn we gaan kijken naar onze Nederlandse buren. Marloes Arkesteijn van ENECO heeft ons de context geschetst waarbinnen het in Nederland toegestaan is om eigen zonne-energie te produceren op andermans dak en heeft voor ons de belangrijkste lessen getrokken uit het Nederlandse regulatoire kader.

De technische en financiële aspecten werden eveneens ruim toegelicht. Chris Caerts van VITO tekende een stand van zaken uit van het onderzoek in het domein van peer-to-peer energiedelen en van de huidige inspanningen die geleverd worden om R&D om te zetten in marktproducten. François Sonnet, ElectriCChain Co-Founder and Solcrypto JV Advisor, verduidelijkte enkele digitale activa die de energietransitie kunnen ondersteunen, meer in het bijzonder de Solar Coin en de Blockchain technologie.

Ter afsluiting van het evenement was er een debat met als deelnemers : Andries Gryffroy, Volksvertegenwoordiger, Vlaams Parlement; Wytse Kaastra, Accenture Lead for Energy Retail Services in Europe; Cathy Crunelle, Future Home lab manager, Laborelec; Marc Van den Bosch, General Manager, FEBEG; en David Vangulick, Project Manager E-Cloud (coordination ORES).

Beelden

Hier vindt u enkele beelden van het evenement.