Artikel

FEBEG ronde tafel : “Distributietarieven op basis van capaciteit: wat zijn de ervaringen in Nederland?”

27/09/2016

In Vlaanderen wordt overwogen om op middellange termijn een capaciteitstarief in te voeren. De VREG rondt hierover momenteel een grote raadpleging af. Om een constructieve bijdrage te leveren aan dit debat, organiseerde FEBEG op 12 september een ronde tafel in de lokalen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, aangezien het de bedoeling was om onze Nederlandse buren te vragen om hun ervaringen op dit vlak aan ons toe te lichten. In Nederland is immers in 2009 al een capaciteitstarief werd ingevoerd, zowel voor gas als voor elektriciteit.

De VREG gaf eerst een uiteenzetting over de beweegredenen en vragen in verband met de mogelijke invoering van een capaciteitstarief in Vlaanderen. In haar presentatie maakte Kathy Van Damme, Toezichthouder Netbeheer bij de VREG, een balans op van de situatie, lichtte zij de overwogen nieuwe tariefstructuur toe en legde zij de klemtoon op de aandachtspunten voor de VREG.

Arco Bakkeren van Essent en Huub Halsema van Eneco gaven vervolgens toelichting bij de lessen die de leveranciers hebben geleerd bij de invoering van capaciteitstarieven in Nederland. Zij vermeldden de voordelen van capaciteitstarieven, in het bijzonder de vereenvoudigde facturatie (als gevolg van het gelijktijdig invoeren van het leveranciersmodel) en de stabilisatie van de inkomsten van de netbeheerders. Zij legden uit dat de implementatie van de capaciteitstarieven kosten relatief neutraal is gebleken voor de meerderheid van de klanten in Nederland. Tot slot benadrukten zij de noodzaak van een adequaat design en weldoordachte overgangsmaatregelen.

Marc van den Bosch, General Manager van FEBEG: “FEBEG steunt de evolutie naar een capaciteitstarief voor de distributiekosten voor afname.. Een dergelijke verandering vereist echter een grondige analyse van de impact op alle betrokken partijen om zo tot een doordacht en onderbouwd systeem te komen. Het systeem moet eenvoudig en transparant zijn voor de klant. Tariefschokken moeten worden vermeden. Daarbij moet bijzondere aandacht besteedt worden aan klanten in een precaire situatie. Het rationeel energiegebruik moet ook verder gestimuleerd worden. Wat de productie betreft, hebben wij vernomen dat er geen injectietarief is in Nederland omdat dit tot een concurrentiehandicap leidt tegenover andere landen die er geen hebben.”

 

Additioneel informatie: