Artikel

FEBEG vraagt VREG om uitstel van de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen tot 1 juli 2023

25/03/2022

FEBEG heeft onlangs de Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas (VREG) aangeschreven om uitstel te vragen voor de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen tot 1 juli 2023.

FEBEG ondersteunt ten volle het concept van het capaciteitstarief als een cruciaal tarifair instrument om de energietransitie te begeleiden.
De huidige en uitzonderlijke marktomstandigheden, gekenmerkt door hoge elektriciteitsprijzen voor de afnemers en een aanzienlijke en ongeplande werklast en kosten voor de leveranciers, laten evenwel een professionele en ordelijke implementatie op de geplande datum van 1 juli 2022 niet toe.

Technische risico's bedreigen de kwaliteit van het opstarten van het capaciteitstarief
Marktdeelnemers finaliseren momenteel de implementatie van een nieuw nationaal platform voor gegevensuitwisseling (MIG 6) tussen distributienetbeheerders en leveranciers.
Voor FEBEG is het van essentieel belang dat de kwaliteit van de processen en de daaruit voortvloeiende facturering voorrang krijgen. Nu het MIG 6-platform operationeel is, is er een periode van hoge waakzaamheid aangebroken die veel manuele interventies en middelen vereist. Er is niet genoeg tijd meer voor sluitende testen m.b.t. invoering van capaciteitstarief op 1 juli 2022.

De operationele activiteiten van de leveranciers zijn overbelast
De operationele, commerciële en ICT-afdelingen van leveranciers worden geconfronteerd met een ongekende crisis en een ongeplande werkdruk. De Europese energieprijzencrisis heeft voor chaos op de markt gezorgd.

Bovendien moeten de leveranciers een hele reeks federale en regionale regeringsbeslissingen uitvoeren die hun bedrijfsprocessen sterk beïnvloeden (btw-verlagingen, energiechèques, verlenging van het sociaal tarief, enz.) De callcenters van de leveranciers zijn al verzadigd. Een overhaaste invoering van het capaciteitstarief zou niet alleen de operationele situatie destabiliseren, maar ook de huidige liquiditeitscrisis bij de leveranciers verergeren (dit werd bevestigd door de CREG tijdens haar hoorzitting in het federale parlement op 15 maart).

Klanten lijden nu al onder de schok van stijgende elektriciteitsfacturen
De klanten krijgen momenteel te maken met een ongekende prijsschok sinds de energiecrisissen van de jaren 1970 en 1980. De meeste van deze afnemers weten momenteel niet of het capaciteitstarief gunstig of ongunstig voor hen zal zijn. In deze uitzonderlijke omstandigheden zou een overhaaste invoering van het capaciteitstarief hun onzekerheid nog doen toenemen.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur, FEBEG: "Wij roepen de VREG op tot gezond verstand en de lancering van het Vlaamse capaciteitstarief uit te stellen tot de zomer van 2023. De zomerperiode is immers gunstiger (minder piekverbruik), er zijn tegen dan al meer digitale meters, elektrische auto’s en warmtepompen en hopelijk minder hoge, volatiele elektriciteitsprijzen. In 2023 kan ook de kwaliteit meer gegarandeerd worden. Zo kan dit cruciale tarifaire instrument zijn doel waarmaken nl. de energietransitie.”