Artikel

Federale verwarmingspremie: FAQ en rechtsgrond

01/04/2022

De federale regering kent een verwarmingspremie van 100 euro netto toe om de gestegen energiekosten te compenseren. Deze maatregel komt bovenop de btw-verlaging en de verlenging van het sociaal tarief.

Dit is de publicatie in het Belgisch Staatsblad, hoofdstuk 5.

Voor wie?

Huishoudelijke afnemers met een elektriciteitscontract op hun hoofdverblijfplaats, ongeacht de verwarmingsbron (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, enz.)

Automatisch

U hoeft in eerste instantie niets te doen. De elektriciteitsleverancier verwerkt de premie automatisch op het moment van het versturen van uw voorschot- of afrekeningsfactuur in de periode van 18 april tot en met 31 juli 2022.

Indien u de verwarmingspremie toch niet ontvangen heeft op 1 augustus, dan kunt u voor 15 oktober 2022 een aanvraag indienen via de FOD Economie. Zij stelt daarvoor op haar website een ad hoc formulier ter beschikking vanaf 1 augustus. Of u kan bellen naar het Contact Center van de FOD.

Vragen?

In geen enkel geval hoeft u de energieleverancier te contacteren met vragen over deze premie. De toekenning gebeurt automatisch.

Indien u nog vragen heeft over de federale verwarmingspremie, consulteer de FAQ op de website van de FOD Economie.