Artikel

Feiten en cijfers over aardgas in België

21/09/2022

België bevindt zich in vergelijking met andere Europese landen in een vrij goede positie wat de bevoorradingszekerheid van gas betreft. Maar een terugval van de bevoorrading in de buurlanden zal een effect hebben op de prijzen op Europese schaal en dus ook in België. Om dit effect te beperken is het van essentieel belang de kaarten van solidariteit en energiezuinigheid uit te spelen.

(Aard)gas is en blijft in België nog steeds een zeer belangrijke energiedrager.

 • Gas is goed voor (26,8%) van het eindverbruik van energie in België.
   
 • In 2021 produceren gascentrales iets meer dan een vijfde van de totale elektriciteitsproductie in België (22,6%, een daling ten opzichte van 2020). Deze flexibele gascentrales zijn essentieel voor de bevoorradingszekerheid en het evenwicht van het elektriciteitsnet.
   
 • De leveranciers beleveren ongeveer 3.353.000 gasleveringspunten in België. Dit aantal is de afgelopen twaalf jaar met gemiddeld 1,8% per jaar gegroeid, met een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 53.000 nieuwe aansluitingen.
   
 • In 2021 hebben wij ongeveer 190 TWh gas in België verbruikt, waarvan iets meer dan de helft (53,5%) op het distributienetwerk, ongeveer een kwart (24,5%) in de industrie en iets minder dan een kwart (22%) voor elektriciteitsproductie. Het Belgische gasverbruik vertegenwoordigt ongeveer 5% van het Europese gasverbruik (EU-27).
   
 • De Belgische ondergrondse gasvoorraad in Loenhout (provincie Antwerpen) bedraagt 8 TWh, iets meer dan 4% van ons jaarlijks nationaal verbruik. Dit Belgische opslagvolume is vrij bescheiden op Europese schaal, aangezien de totale Europese (EU-27) gasopslag-capaciteit 1.111 TWh bedraagt. Het huidige voorraadniveau is goed met een vullingsgraad van 86% op Europees niveau en 84% op Belgisch niveau (opslagniveau op 17/09/2022).
   
 • België is een belangrijke draaischijf voor gas in Centraal-West-Europa België heeft een gasimportmix (2020) uit voornamelijk bevriende en betrouwbare landen. Noorwegen en Nederland zijn onze twee grootste leveranciers en zijn samen goed voor bijna driekwart van onze netto gasinvoer. Ook o.a. Qatar, de VS en het VK zijn belangrijke leveranciers. Aan het begin van de huidige crisis was Russisch gas slechts een fractie (minder dan 7%) van onze gasinvoer. Dit toch al kleine aandeel van Russisch gas is sindsdien sterk gedaald. België is sterk onderling verbonden op het gebied van gas en exporteert een groot deel van wat door zijn installaties en netwerken gaat. Dankzij de status als gasknooppunt in Centraal-West-Europa ontvangen wij aan onze grenzen twee keer zoveel gas als wij verbruiken.
 • Ons land heeft ook het geluk te beschikken over een efficiënte terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Zijn jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 104 TWh komt overeen met meer dan de helft van het jaarlijkse gasverbruik in België. Andere landen, zoals Duitsland, willen zo snel mogelijk LNG-terminals bouwen. LNG-leveringen in Europa zijn cruciaal om het Russisch gas te vervangen.