Artikel

Garanties van Oorsprong (GVO) voor elektriciteit

23/11/2020

Garanties van Oorsprong (GVO) voor elektriciteit

Om onze koolstofafdruk te verminderen is het absoluut noodzakelijk om de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie te stimuleren. De GVO dragen hiertoe bij.
Het systeem van de garanties van oorsprong bewijst op doeltreffende, betrouwbare en transparante wijze de groene oorsprong van de elektriciteitsproductie. Een leverancier die een contract voor groene energie aanbiedt, verbindt zich er eenvoudigweg toe dat de hoeveelheid geleverde elektriciteit gedekt is door hernieuwbare elektriciteitsproductie. De GVO is het Europese juridische bewijs dat een MWh elektriciteit werd geproduceerd met hernieuwbare energie. Dit bewijs mag slechts één keer gebruikt worden.

Steeds meer particulieren en bedrijven opteren voor een contract voor groene elektriciteit. Wij moeten die keuze aanmoedigen.

Wie een pakket bio groenten koopt, weet dat deze groenten werden geproduceerd in optimale ecologische omstandigheden. Ditzelfde principe geldt ook voor een contract voor groene elektriciteit, maar de tracering van het product, van productie tot consumptie, verloopt voor elektriciteit niet op dezelfde manier als voor voedingsproducten.

Om op elk moment continu over elektriciteit te kunnen beschikken, injecteren de elektriciteitsproducenten hun productie voortdurend in het net, en dit vanuit verschillende productie-eenheden, al dan niet van het hernieuwbare type. De elektriciteit die via het net wordt gedistribueerd, is dus altijd een mix en bevat – afhankelijk van het injectie- en consumptiemoment – een meer of minder belangrijk aandeel hernieuwbare energie. Eenmaal in het net geïnjecteerd, vloeien hernieuwbare en niet-hernieuwbare elektriciteit perfect in elkaar over. Het is onmogelijk ze nog te onderscheiden. Elke gebruiker die aangesloten is op het net, verbruikt dus een mix van elektriciteit.

Met het systeem van de garanties van oorsprong (GVO) kan men doeltreffend, betrouwbaar en transparant de groene oorsprong van elektriciteitsproductie bewijzen. Een garantie van oorsprong is op Europees niveau het juridische bewijs dat een MWh elektriciteit werd geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen. Deze garantie kan slechts één keer gebruikt worden. Een leverancier die een contract voor hernieuwbare energie commercialiseert belooft dat hij enkel groene elektriciteit levert die voortkomt uit hernieuwbare bronnen, en bewijst dat met garanties van oorsprong.

Vele leveranciers verkopen groene elektriciteit die ze zelf niet produceren. Zouden ze daarom nooit toestemming mogen krijgen om groene energie te verkopen? Een leverancier die over zijn eigen productie van groene elektriciteit beschikt, heeft eveneens garanties van oorsprong nodig om de groene contracten met zijn klanten te dekken, want de hernieuwbare productie verloopt intermitterend.

Vele particulieren en ondernemingen willen zich engageren in de energietransitie. Dankzij de garanties van oorsprong kan men klanten de keuze geven: opteren voor groene elektriciteit en desgewenst zelfs kiezen voor groene elektriciteit ‘made in Belgium’.

De VREG meldde onlangs dat bijna één op twee Vlaamse huishoudens opteert voor een groen energiecontract (tegen slechts 34% in 2014). We moeten deze trend aanmoedigen. Dit maatschappelijk bewuste en ecologische gebaar is vandaag des te relevanter nu hernieuwbare energie steeds minder wordt gesubsidieerd en steeds meer in de markt wordt geïntegreerd. De inkomsten uit garanties van oorsprong zullen steeds belangrijker worden voor de producenten van groene energie. De labels van garantie van oorsprong vormen een markt. Naarmate de vraag naar contracten voor groene elektriciteit belangrijker wordt, wordt het aanbod aan GVO schaarser en stijgt de waarde van deze labels. Zo ondersteunen ze de investeringen in hernieuwbare energie.

De Europese Commissie had het hier bij het juiste eind. In het kader van de Clean Energy Package verplicht ze vanaf half 2021 in heel Europa het gebruik van de garanties van oorsprong om alle contracten voor groene energie te dekken. België is een pionier want het systeem van garanties van oorsprong werd hier al lang in alle gewesten ingevoerd. Er is overigens volledige transparantie. De gewestelijke elektriciteitsregulatoren - BRUGEL in Brussel, de VREG in Vlaanderen en de CWaPE in Wallonië - bieden op hun websites een ‘Greencheck’-tool waarmee een nauwkeurige controle mogelijk is van de samenstelling van de energiemix, tot op het niveau van elke individuele meter (EAN). De leveranciers delen deze gegevens transparant mee.

Om de koolstofafdruk van ons land en van het continent te kunnen verminderen, is het absoluut noodzakelijk om de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie te stimuleren. De garanties van oorsprong dragen volop bij tot deze doelstelling.

Nuttige links Brugel, CWaPE, VREG en AIB (Association of Issuing Bodies).