Artikel

Geen enkele capaciteit gecontracteerd bij de laatste CRM-veiling. Is dit een risico voor de bevoorradingszekerheid ?

09/12/2022

De CRM-veiling "T-4 2026-2027" was zonder voorwerp aangezien er geen enkele capaciteit werd gecontracteerd. De vraagcurve werd immers al volledig gedekt door de geplande verlenging van twee kernreactoren, door het reeds gecontracteerde volume bij de vorige veiling en door de bestaande capaciteit die niet wenst deel te nemen aan de veiling.

Is dit goed nieuws?

FEBEG denkt alvast van niet. Het CRM dreigt zijn hoofddoel te missen namelijk het kunnen inschakelen van flexibele, stuurbare capaciteit om de bevoorradingszekerheid van het land op lange termijn te waarborgen. Wat zijn de redenen voor deze bezorgdheid?

  1. Het scenario dat de regering kiest voorziet nu in de verlenging van twee nucleaire eenheden vanaf de winter van 2026-2027. Maar op dit vlak is nog niets zeker.
     
  2. Het voor de T-1 veiling gereserveerde volume blijft zeer groot. FEBEG denkt dat het niet gemakkelijk zal zijn dergelijke volumes te vinden. Het onvolmaakte design van het CRM en de onzekerheden die het met zich meebrengt, stimuleren de marktspelers onvoldoende om capaciteit in T-4 aan te bieden. Dit in tegenstelling tot andere Europese markten met een capaciteitsvergoeding (CRM). Het is belangrijk dat de overheid enkele parameters van het CRM aanpast om zo een stabiel regelgevingskader en een aantrekkelijk investeringsklimaat te scheppen.
     
  3. Het scenario voor elektriciteitsimport is te optimistisch. Het huidige productietekort in Frankrijk zou hiervoor een flinke waarschuwing moeten zijn. We kunnen niet rekenen op hoge structurele importvolumes!
     
  4. FEBEG stelt vast dat geen enkele bestaande capaciteit aan de laatste veiling heeft deelgenomen omwille van de geldende regels en de onzekerheden. Deze belemmeringen moeten worden weggenomen, want als deze bestaande capaciteiten niet aan het CRM kunnen deelnemen, dreigen zij de markt voortijdig te verlaten.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "Onze sector doet zijn uiterste best om zijn rol als investeerder en industriële exploitant te spelen in de langetermijnzekerheid van de elektriciteitsvoorziening in ons land. Op het gebied van CRM kunnen de ondernemingen echter alleen optreden binnen het kader van de door de overheid vastgestelde scenario's.
Wij voorzien een steeds toenemende elektrificatie van het energiegebruik en vrezen op termijn onvoldoende regelbare capaciteit van het systeem. De welvaart van ons land hangt af van een voldoende en betaalbare elektriciteitsvoorziening."