Artikel

Gezamenlijke internationale oproep om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

11/10/2018

Op 10 oktober lanceerden de energie federaties van Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland; Noorwegen; Verenigde Koninkrijk en België (vertegenwoordigd door FEBEG) een oproep om de Europese klimaatdoelstelling te bereiken en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De federaties zijn van oordeel dat bevoorradingszekerheid enkel kan gewaarborgd worden door de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt die geschikt is voor de energie transitie en door een nauwe samenwerking tussen de buurlanden. De federaties vragen dat de Europese Commissie meer aandacht besteedt aan dit thema.

Uit de tussenkomsten van de verschillende federaties bleek dat niet alleen in België het thema van de bevoorradingszekerheid leeft. In Duitsland wordt verwacht dat 21 GW productiecapaciteit de markt zal verlaten. 81 GW is nodig en slechts 75 GW verzekerd tegen 2025. In Frankrijk wordt verwacht dat de laatste kolencentrales zullen sluiten tegen 2022. Ook Duitsland zal in 2025 de LOLE van 3 uur niet kunnen halen. Oostenrijk heeft 100% hernieuwbare elektriciteitsproductie als doel gesteld in 2030 (uitzondering balancing en autoproductie in bedrijven) daarbij wordt verwacht dat er 6 tot 8 TWh waterkracht, 11 tot 13 TWh wind en 11 tot 13 TWh PV bijkomend nodig is.  De technische en de economische uitdagingen van de decarbonisatie zijn enorm.  Algemeen was de consensus dan ook dat samenwerking tussen de landen zal leiden tot een stabieler energiesysteem en een verbetering van de bevoorradingszekerheid (zie specifieke FEBEG thema pagina). 

Document: