Artikel

Groepsaankopen aanbieders voortaan ook door GREG gecontroleerd

04/04/2019

Een wetsvoorstel - die de federale energieregulator CREG in staat stelt om in de toekomst toezicht te kunnen uitoefenen op de organisatoren van groepsaankopen binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas - werd recent zonder tegenstem goedgekeurd in de Kamercommissie Bedrijfsleven.

Katharina Bonte, regulatory manager retail markets electricity & gas, FEBEG : "FEBEG is tevreden met de uitbreiding van de bevoegdheid van de regulator in het kader van groepsaankopen. Consumentenbescherming in de energiemarkt, gaat immers veel verder dan de energieleverancier en kan enkel gegarandeerd worden indien alle spelers en dus ook elke tussenpersoon naar de klant toe (naast groepsaankopers, ook prijsvergelijkingswebsites, … ) dezelfde regels hanteren".