Artikel

Informatie in reële tijd: van cruciaal belang voor de evenwichts- verantwoordelijken (BRP’s)

25/06/2015

Alle marktspelers erkennen het: de evenwichtsverantwoordelijken (BRP’s) spelen een cruciale rol op de elektriciteitsmarkt. Deze rol zal aan belang winnen naarmate de situatie inzake de bevoorradingszekerheid verslechtert. Aangezien de BRP’s steeds complexere verplichtingen moeten naleven voor het balanceren van hun individuele perimeters vindt FEBEG dat zij eveneens recht hebben op adequate informatie om hun verplichtingen te vervullen.

Om dit debat te voeden, heeft FEBEG een nota uitgewerkt over de evolutie van de informatiebehoeften van de BRP’s.

Daarin wordt een overzicht gegeven van de nieuwe uitdagingen waarmee de BRP’s worden geconfronteerd, zoals de groei van het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen (minder voorspelbaar), de flexibiliteit van de vraag en de toenemende interventies van derde partijen (transmissienetbeheerders, distributienetbeheerders, leveranciers van balanceringsdiensten, regeringsbeslissingen enz.) in hun evenwichtsperimeters. Deze situaties leiden tot een verhoging van de complexiteit en van de risico’s die door de BRP's worden gedragen.

De informatiebehoeften van de BRP’s hebben betrekking op drie dimensies: balancering, voorspellingen van vraag en productie op korte, middellange en lange termijn en monitoring. FEBEG stelt concreet voor om ter informatie een berekening in reële tijd van de evenwichtspositie van de BRP te publiceren op een specifieke website die enkel voor de betreffende BRP toegankelijk is. De gevalideerde onevenwichtsvolumes, die aan het eind van de maand worden meegedeeld, zullen worden gebruikt voor de facturering van het onevenwichtstarief. Dankzij deze informatiestromen zullen de BRP’s de kwaliteit van de balancering van hun individuele perimeters kunnen verbeteren waardoor de transmissienetbeheerders minder vaak zullen moeten ingrijpen om eventuele residuele onevenwichten op te lossen (wat de totale kostprijs van het systeem vermindert).

FEBEG pleit ervoor om deze inspanningen niet teniet te doen door unilaterale interventies van derde partijen binnen de perimeter van de BRP’s zonder adequate voorafgaande informatie: FEBEG vraagt om meer informatie over deze interventies in quasi reële tijd beschikbaar te maken (reële of berekende/geraamde gegevens), aangezien de BRP’s verplicht zijn om hun posities ieder kwartier aan te passen.