Artikel

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

05/06/2018

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17).

Sommige analisten schrijven de prijsverhogingen toe aan de hervorming van het Europees emissiehandelssysteem dat begin dit jaar werden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Raad. Aangezien de doelstelling van de beleidsmakers is om de koolstofprijs gradueel te laten stijgen tot 2030, heeft de hervorming niet enkel de aandacht getrokken van de betrokken industriële sectoren. Volgens Bloomberg tonen net omwille van deze ambities ook hedgefondsen weer interesse in de markt. De vraag blijft hoe duurzaam de huidige prijsstijgingen zullen blijken te zijn.
De hervormingen van het ETS zijn er in ieder geval op gericht om duurzame prijsstijgingen te garanderen doordat de jaarlijkse emissiehoeveelheid met 2.2% wordt verlaagd alsook dat de in de markt opgebouwde overschotten worden afgebouwd. 

FEBEG pleit al sinds geruime tijd voor de versterking van het EU ETS als hoeksteen van het klimaatbeleid. Positief is dan ook dat de markt lijkt te reageren op deze hervormingen. Hogere koolstofprijzen zorgen ervoor dat energiedragers als steen- en bruinkool minder interessant worden.  Dat zal mede noodzakelijk zijn om de Europese CO2-doelstellingen te verwezenlijken.