Artikel

Luc Huysmans versterkt het FEBEG-team

20/04/2022

Luc Huysmans wordt de nieuwe adviseur ‘power generation & environmental policy’ van FEBEG. Luc volgde sinds 2009 met een brede kijk de energie-, klimaat- en milieudossiers voor het economisch weekblad Trends. Daarnaast boog hij zich als senior writer ook over de maritieme sector en voetbaldossiers, en was hij lid van diverse jury’s. Voordien volgde hij sinds 1999 voor Trends de logistieke en mobiliteitsdossiers, en was hij adjunct-hoofdredacteur van het blad. Na het behalen van zijn diploma politieke & sociale wetenschappen aan de KU Leuven, begon hij zijn carrière bij Gazet van Antwerpen.

Als adviseur power generation & environmental policy voor FEBEG, helpt hij de federatie en haar leden zich te positioneren rond met name klimaat- en leefmilieubeleid, hernieuwbare energie, en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Voornamelijk op het Vlaamse, maar ook op het federale niveau. Daarbij zal hij werken aan het bepalen en opstellen van een gemeenschappelijk standpunt met zowel interne als externe gesprekspartners, en dit standpunt verdedigen bij toezichthouders en bevoegde autoriteiten. Op die manier hoopt hij zijn steentje te kunnen bijdragen aan de energietransitie en de duurzame transformatie van de energiesector.