Artikel

Memorandum voor de federale & regionale verkiezingen 2024

19/11/2023

België en FEBEG-leden: nu investeren in onze energie van morgen

Download onze volledige memorandum 2024 (.Pdf brochure)

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.

Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak.

Om België in deze transitie in te schrijven moeten we onze inspanningen richten op drie kernthema’s in de komende regeerperiode: 

  • duurzaamheid als een groeiplatform benaderen, 
  • de consument centraal stellen,
  • en een betere marktwerking.

Energiebedrijven, bij monde van hun federatie, FEBEG, willen als constructieve partners en investeerders in de Belgische economie hun expertise delen met beleidsmakers op alle bevoegdheidsniveaus, en nodigen de beleidsmakers uit voor verdere samenwerking op dit cruciale thema, met het gezamenlijke doel van een duurzame energietoekomst.

Download onze volledige memorandum 2024 (.Pdf brochure)