Artikel

Min 15,2% - Wat in 2023?

15/09/2023

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een aanzienlijke en historische daling van min 15,2% van het totale gasverbruik in België, dit onder druk van het zeer sterke prijssignaal van de groothandelsmarkten voor gas. Dit wordt geïllustreerd door de bovenstaande grafiek uit ons jaarverslag 2022 (zie slides 40 en 41).

Deze daling werd vooral gestimuleerd door een zeer sterke daling van het verbruik op de distributienetten (bijna -20%), en dus vooral door een sterke daling van de vraag naar verwarming in de huishoudelijke en tertiaire sector. Het positieve hefboomeffect van een uitzonderlijk warm jaar in 2022 is opmerkelijk.

Door deze zuinigheid konden België en Europa de gasvoorraden goed gevuld houden tegen het einde van het stookseizoen (op het moment van schrijven is de vullingsgraad van de Europese gasvoorraden 94% (bron: Gas Infrastructure Europe - AGSI (gie.eu)). Dit is een van de belangrijkste factoren achter de geleidelijke en duidelijke daling van de prijzen op de groothandelsmarkten voor gas vanaf het begin van het stookseizoen 2022-2023.

Voor het stookseizoen 2023-2024 moeten we de energiezuinigheid en -efficiëntie volhouden. Hoewel we de hoge prijzen van medio 2022 waarschijnlijk niet meer zullen zien, zijn de risico's van een sterke stijging of volatiliteit van de gasprijzen daarentegen nog lang niet voorbij.  Deze herfst en winter zal het voor elke burger en elk bedrijf van vitaal belang blijven om zuinig om te gaan met energie, om onze koopkracht en een gezonde economie te behouden.