Artikel

Netverliezen op het transmissienet

14/02/2017

Wanneer elektriciteit vervoerd wordt gaat een gedeelte van de energie verloren in de vorm van warmte. Netuitrustingen zoals luchtlijnen, ondergrondse kabels, dwarsregeltransformatoren en spanningstransformatoren warmen op.
 
Elia berekent de hoeveelheid energie die door deze netverliezen is verloren gegaan op het transmissienet. De netverliezen zijn de voorbije jaren toegenomen omdat Belgische gascentrales – dichtbij consumptiecentra - minder uren draaien en de elektriciteit dus van verder moet aangevoerd worden.
 
Het Federaal Technisch Reglement verplicht de evenwichtsverantwoordelijken om de netverliezen te compenseren in natura. Zij moeten dus extra energie voorzien bovenop de energie die zij nodig hebben om hun klanten te beleveren. Vanaf 1 januari 2017 bedragen deze percentages 1,35 % voor de piekuren en 1,25 % voor de overige uren.
 
Dit compensatie mechanisme heeft een aantal consequenties. Het aankopen van extra energie betekent een bijkomende kost voor de Belgische evenwichtsverantwoordelijken die in andere landen niet bestaat. Die kost wordt bovendien doorgerekend aan de eindklanten: het wijzigen van de percentages leidt dan ook tot heel wat praktische beslommeringen, zoals het informeren van de eindklanten en het aanpassen van hun contracten, de implementatie in de IT- en facturatiesystemen, enz.
 
FEBEG stelt daarom voor om de huidige methodologie op korte termijn te evalueren en bij te sturen, ook in het belang van transparantie naar de klanten toe. FEBEG is voorstander van een mechanisme waarbij Elia de netverliezen aankoopt op de markt, bijvoorbeeld via een tender, zoals dit ook gebeurt op het distributieniveau en in andere landen.