Artikel

Nieuwe ‘Internal Rate of Return’ (IRR) verlaging heeft potentieel gevolgen voor investeringszekerheid en hernieuwbare energiedoelstellingen

26/06/2020

De Vlaamse Regering keurde op 29 mei 2020 de aanpassing van het energiebesluit tot ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling voor de eerste keer goed. Deze wijziging voert onder meer een verlaging door van de IRR (Internal Rate of Return) waarmee de OT (Onrendabele Top) berekend wordt.

Na een eerdere plotse IRR-verlaging in december 2019, verlaagt de Vlaamse Regering de IRR opnieuw voor zowel PV, Wind als WKK, respectievelijk naar 4.4%, 5.5% en 8.5%. Ook werd er ingevoerd dat een project een op voorhand vastgelegd steunvolume zal ontvangen. Tot nu toe zorgde de huidige OT-berekening ervoor dat de vereiste steun werd aangepast in functie van de fluctuerende elektriciteitsprijs. Deze wisselwerking in combinatie met een marktconforme IRR gaf de sector de vereiste stabiliteit om investeringen door te voeren. Met deze hervorming dreigen investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling niet gerealiseerd te worden of vertraging op te lopen. Dit heeft dan weer een potentiele impact op de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie.

In dezelfde beslissing van de Vlaamse Regering werd eveneens beslist om de maximale bandingfactoren voor hernieuwbare energiebronnen en voor warmtekrachtkoppeling tot en met 2023 af te toppen. Ook deze beslissing beperkt op een kunstmatige manier de hoger toegelichte wisselwerking tussen de elektriciteitsprijs en de vereiste steun, wat bijkomende stress op de investeringszekerheid en op de hernieuwbare energiedoelstellingen brengt.