Artikel

Nieuwe nettarieven voor elektriciteit vanaf 2023 in Vlaanderen

23/11/2022

Nu we minder fossiele brandstoffen en steeds meer elektriciteit gebruiken (elektrificatie is een van de hoekstenen van de energietransitie), vergroot de druk op ons elektriciteitsnet. Opdat het net de stijgende druk aan zou kunnen, moeten we er samen voor zorgen dat we ons elektriciteitsverbruik spreiden en pieken vermijden. Het capaciteitstarief stimuleert die collectieve gedragsverandering.

Vanaf 2023 hangen de nettarieven op de elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt (kWh), ook van hoe zwaar het elektriciteitsnet belast is (kW). Kort gezegd: als er meerdere toestellen tegelijk draaien, betaalt u meer. Meer details, uitleg en handige simulatietools vindt u terug op de website van de VREG.

Het capaciteitstarief geldt voor alle gezinnen en KMO’s in Vlaanderen. Maar niet voor klanten met een sociaal tarief. Grote bedrijven betalen al langer een capaciteitstarief.

De nettarieven worden aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Leveranciers bereiden zich namens de netbeheerders voor op deze aanpassing van de factuur. Voor het energiegedeelte van de rekening zullen zij de door de distributienetbeheerder gevalideerde meterstanden als berekeningsbasis blijven gebruiken. Meer over het facturatieproces, leest u hier. 

De klanten van de energieleveranciers hebben de afgelopen maanden al grote inspanningen geleverd om hun verbruik te verminderen om hun factuur omlaag te krijgen.Het capaciteitstarief is een extra middel om de elektriciteitsfactuur onder controle te houden. De klant kan nu niet alleen minder betalen voor zijn energie  o.b.v. van hoeveel hij verbruikt maar ook door zijn verbruik te spreiden.

Het capaciteitstarief zal vooral een impact hebben op klanten met grote stroomverbruikers (warmtepomp, elektrische warmteboiler, elektrische voertuigen e.d.). De energieleveranciers zullen hun klanten producten en diensten aanbieden om het spreiden van de elektriciteitsverbruik te faciliteren, zonder verlies aan comfort.