Artikel

Obstakels voor de deelname van bestaande capaciteit aan CRM-veilingen

09/12/2022

Het CRM werd opgezet om een aantrekkelijk investeringskader te creëren, maar schiet zijn doel gedeeltelijk voorbij door ontoereikende regels en onzekerheden.

Dit blijkt uit het feit dat bestaande capaciteitshouders beslisten om hun capaciteit niet aan te bieden op de veiling van 2022. 

Een overzicht van de belangrijkste obstakels:

  • De scenario's voor het verlagen van de CO2-emissielimiet om deel te nemen aan toekomstige CRM-veilingen zouden kunnen verhinderen dat de meeste bestaande gasgestookte centrales vanaf het leveringsjaar 2027-28 zullen deelnemen. Een te ambitieus CO2-scenario zou ook kunnen leiden tot een reeks sluitingen in het komende decennium.

    FEBEG vindt dat de bestaande gascentrales een cruciale rol zullen spelen in de bevoorradingszekerheid in een overgangsfase tot 2035. Bovendien zullen deze centrales in die periode steeds minder uren in bedrijf zijn, waardoor hun emissies in absolute termen afnemen.
  • De uitoefenprijs, die bepaalt vanaf welk bedrag de producenten hun inkomsten moeten terugbetalen, moet beter de ontwikkeling van de marktprijs van elektriciteit en de onderliggende kosten van de productie-eenheden weerspiegelen om te voorkomen dat inkomsten ten onrechte moeten worden terugbetaald.
     
  • Veel investeringen (levensduurverlenging, ‘repowering’, groot onderhoud, ...) komen niet in aanmerking voor een capaciteitscontract op lange termijn. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de capaciteit beschikbaar en op de markt te houden. De IPC (Intermediate Price Cap) en het bijbehorende ontheffingsproces moeten worden herzien om bestaande capaciteiten die dergelijke investeringen vereisen te laten deelnemen aan toekomstige capaciteitsveilingen.