Artikel

Ongevraagde leverancierswissel: een procedure om getroffen klanten te helpen is beschikbaar

28/07/2022

FEBEG vernam het probleem van de toename van ongevraagde leverancierswissels (Mystery Switch) via verklaringen van de Federale Energieombudsman in de pers. Wij nodigen de Ombudsman uit om het probleem met de leveranciers te bespreken. Leveranciers zijn reeds bezig met een onderzoek om de oorsprong van het probleem beter te begrijpen en om een oplossing te vinden.

  • Dit is een vrij technische kwestie die wij samen met onze partners, de netbeheerders (DNB's), zullen onderzoeken. De distributienetbeheerders beheren het datauitwisselingsproces.  
  • Het kloptt dat onlangs (in november 2021) een nieuw centraal platform voor gegevensuitwisseling is gelanceerd voor de communicatie van marktgegevens tussen netbeheerders en leveranciers. 
  • Elke klacht is er een te veel, en leveranciers nemen alle klachten ernstig.  Het betreft gelukkig een beperkt aantal getroffen klanten.  De overgrote meerderheid van de klanten ondervindt geen probleem. De leveranciers beleveren ongeveer 9 miljoen EAN-aansluitpunten in België (elektriciteit en gas).
  • Wanneer een klant een factuur ontvangt van een leverancier waarmee hij geen contract heeft, of een ongevraagde kennisgeving van een leverancierswissel, moet hij onmiddellijk contact opnemen met de leverancier waarmee hij wél een contract heeft.
  • Er is een "Mystery Switch"-marktproces opgezet en de betrokken leveranciers zullen onderling afspreken de contractuele situatie recht te zetten en de vragen van de betrokken klant op te volgen.
  • Verklaringen van de Federale Ombudsman voor Energie lijken erop te wijzen dat de toename van het aantal gevallen zich voornamelijk in Vlaanderen voordoet. Het is waar dat, gezien de oververhitte marktsituatie en de hoge prijzen, het aantal leverancierswissels toeneemt. De markt kreeg ook te maken met faillissementen (b.v. in Vlaanderen "WATTS" en "Vlaamse Energieleverancier"), waardoor veel meer klanten dan in voorgaande jaren van leverancier veranderden.