Artikel

Solidaire energiezuinigheid is goed voor budget en klimaat

21/09/2022

In een tijd waarin burgers, bedrijven en overheidsdiensten terecht wordt gevraagd hun energieverbruik zoveel mogelijk onder controle te houden, is het nuttig om de feiten op een rijtje te zetten.

Huishoudelijk verbruik (d.w.z. thuis verbruikte energie – excl. vervoer) is goed voor 21% van het totale eindverbruik van energie in België, en voor resp. 30% en 23,5% van het aardgas- en elektriciteitsverbruik (bron Statbel 2020). Je kan dus stellen dat andere sectoren de meeste energie verbruiken.

Het is duidelijk. Besparing bij huishoudens alleen zal slechts een beperkt invloed hebben op de totale energiebalans. Op nationaal niveau moeten we een gezamenlijke inspanning leveren om het energieverbruik te verminderen. Alle sectoren de huishoudens, de industrie- en energiesector, de tertiaire sector, de handel en ook de overheid (die een voorbeeldrol heeft en de operatie moet begeleiden en coördineren) moeten hun steentje bijdragen.

De ongekende prijsstijging op de groothandelsmarkten voor energie zet iedereen aan tot actie. De duizelingwekkende stijging van (alle) energieprijzen betekent een ongekende economische schok die de koopkracht van huishoudens treft en de rentabiliteit van bedrijven bedreigt, in het bijzonder de energie-intensieve bedrijven.

De Belgen lijken de boodschap duidelijk begrepen te hebben. In de eerste helft van 2022 is er een opmerkelijke daling van het gasverbruik in alle marktsegmenten. Maar onze Duitse en Nederlandse buren besparen nog meer dan wij. In haar verslag over de toestand van de Unie vraagt de Europese Commissie een vermindering van het piekverbruik van elektriciteit met 5% en van het totale elektriciteitsverbruik met 10% en ze heeft reeds een vrijwillige reductie van het gasverbruik met 15% deze winter goedgekeurd.

FEBEG beseft dat de roep om energiebesparing zeer delicaat is. Veel gezinnen hebben moeite om hun facturen te betalen en leveren al in op hun comfort. Vragen we hen om nog meer te besparen en aan comfort in te boeten? NEE.

We doen daarentegen een oproep tot solidaire energiezuinigheid van gezinnen en bedrijven die hun energiefactuur nog wél kunnen betalen om ook hun verbruik te verminderen. Deze crisis is immers een aanbodcrisis op de gasmarkt. We moeten dus de vraag naar elektriciteit en gas beheersen om de prijzen te drukken. Deze solidaire energiezuinigheid is de zekerste manier om het inkomen van de burgers en de continuïteit van onze bedrijven en dus van onze economie te vrijwaren.

Deze prijsstijging lijkt echter gedeeltelijk structureel van aard te zijn. Daarom is dit een zeer sterk signaal voor actie en investeringen op korte termijn én om meer structurele maatregelen te treffen om minder energie te verbruiken en eventueel zelf energie te produceren.

Nooit eerder waren investeringen in zelfopwekking van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen zo rendabel als nu, zowel voor huishoudens als voor bedrijven. Laten we nu handelen. Laten we nu investeren en onze consumptie verminderen!