Artikel

Statbel: een bron van data over energie

15/09/2023

Statbel is het Belgische bureau voor de statistiek. Onder de hoofdthema's biedt Statbel een volledige sectie met zeer interessante gegevens over energie. Andere thema's zijn ook zeer relevant voor onze sector: huishoudens, milieu, mobiliteit, bouw en huisvesting, SDG's, enz.

Hun statistieken geven een zicht op de belangrijkste trends in de Belgische samenleving, gebaseerd op relatief recente officiële cijfers en hun historische evolutie.

Deze transversale visie stelt ons in staat om verder te kijken dan het strikte kader van elektriciteit en gas, om bijvoorbeeld het totale en finale energieverbruik in ons land te begrijpen, per gebruikssector en per energiedrager (Energie - verbruiksstatistieken - globale balans).

Zie hieronder een grafiek op basis van gegevens uit de globale consumptiebalans voor 2021 (BE).

De meeste energiegegevens die Statbel publiceert, komen van het DG Energie van de FOD Energie, dat een eigen statistische site heeft met meer gedetailleerde, recente en dynamische gegevens. Het DG Energie publiceert ook het tweejaarlijkse Belgian Energy Data Overview (met vroege, voorlopige gegevens voor de zomereditie, verfijnde en definitieve gegevens voor de wintereditie). Het is een compact en zeer relevant document om de energiesector in België te begrijpen.