Artikel

Strategische reserve: de producenten hebben in alle transparantie deelgenomen aan een offertevraag

06/09/2017

FEBEG wil enkele kanttekeningen plaatsen bij de persartikels over de strategische reserve die gisteren en vandaag verschenen zijn.

2 offertes van productie op de 9 ontvangen offertes

De CREG heeft 9 offertes voor de strategische reserve geanalyseerd: slechts twee offertes hebben betrekking op elektriciteitscentrales terwijl de 7 andere afkomstig zijn van vraagbeheer. FEBEG verbaast zich over de term ‘entente’ omdat dit volstrekt illegaal zou zijn. Volgens onze informatie hebben de twee producenten in alle transparantie hun beste offerte ingediend in het kader van de offertevraag.

Wie moet een offerte indienen voor de strategische reserve?

We willen er graag even aan herinneren dat een operator van een elektriciteitscentrale geen industrieel is zoals elke andere. Wanneer hij van plan is om een verlieslatende productiecentrale tijdelijk of definitief te sluiten, moet hij dit melden aan de autoriteiten en mag hij ze gedurende een periode van 18 maanden niet sluiten. Indien tijdens deze periode van 18 maanden een offertevraag voor een strategische reserve wordt georganiseerd, is hij verplicht om deel te nemen. Weinig industriële bedrijven zijn aan dergelijke beperkingen onderworpen.

Een verzekering tegen afschakeling

De strategische reserve is een vorm van verzekering tegen een stroomonderbreking die de Belgische economie tot 120 miljoen EUR per uur zou kunnen kosten. De strategische reserve wordt gefinancierd door een openbaredienstverplichting aangerekend door de transmissienetbeheerder (Elia). Deze toeslag heeft slechts een beperkte impact op de factuur (minder dan een euro voor een gemiddeld gezin).

Een sterk energiepact dat investeringen stimuleert

FEBEG is tevreden dat de Minister verwijst naar het energiepact. FEBEG wil samenwerken om de noodzakelijke investeringen in de sector te realiseren.

Marc Van de Bosch, general manager FEBEG: ‘FEBEG en zijn leden nemen volop deel aan de consultaties en de werkzaamheden met het oog op het energiepact. FEBEG roept de overheden op om een gunstig stabiel wettelijk kader te creëren dat de producenten, leveranciers en andere actoren in de sector de nodige visibiliteit geeft om te investeren in de energietransitie. Het is ook belangrijk dat de beoogde beleidsdoelstellingen eenvoudig kunnen omgezet worden in marktinstrumenten’.