Artikel

Terugdraaiende teller : slechte keuze tov de energietransitie!

07/05/2019

Het Vlaamse Parlement besliste zopas om prosumers (die sowieso worden uitgerust met een digitale teller) de keuze te laten om het principe van de terugdraaiende teller nog 15 jaar te behouden of te kiezen voor facturering volgens het afgehouden brutovolume.

FEBEG is tevreden dat hierdoor in Vlaanderen een obstakel voor de uitrol van de intelligente tellers werd opgeheven zodat hiermee vanaf de zomer gestart kan worden. FEBEG meent nochtans dat het mechanisme van de terugdraaiende teller een slechte keuze blijft in het kader van de energietransitie. Opdat de digitale teller een troef wordt, moet namelijk een voldoende kritische massa aan digitale tellers geïnstalleerd en als zodanig gebruikt worden. Het ontbreekt de terugdraaiende teller aan transparantie, en hij stimuleert op geen enkele manier het verbruik ‘in situ’ of de opslag van de lokaal geproduceerde energie. Dit vereist dus een overdimensionering van de netten, hetgeen suboptimaal is op maatschappelijk vlak.

Ook in Wallonië vindt in dit verband nog een zeer vinnig debat plaats. Getuige is de recente studie van twee ULG-professoren, Axel Gautier en Julien Jacqmin. Zij hekelen bepaalde perverse effecten van de terugdraaiende teller die soms leidt tot overdimensionering van de installaties en soms ook tot overconsumptie. Er is ook de recente oproep in een mededeling van Edora “om de phasing-out van de terugdraaiende teller (een Europese verplichting tegen 2023) te omkaderen om de geproduceerde elektriciteit zo goed mogelijk te valoriseren via opslag en elektro-mobiliteit of via de terugkoop op het net." 

FEBEG roept de VREG op om een stimulerend kader op te zetten zodat de prosumers in Vlaanderen afstappen van het mechanisme van de terugdraaiende teller. Volgens een eerdere raming zou de keuze voor reële afnamen en verbruik in plaats van de terugdraaienende teller voor de meerderheid van de klanten een positieve financiële balans opleveren. FEBEG vraagt overigens de Waalse overheden om aandacht te schenken aan de standpunten van FEBEG, Edora en de vaststellingen van de ULG-studie om een progressief uitdoofscenario voor de terugdraaiende teller te organiseren: dit voorbijgestreefde principe is een slechte keuze in de context van de energietransitie.