Artikel

Teruglevercontracten voor elektriciteit: leveranciers bieden marktconforme contracten

17/02/2021

Sinds 1 januari is in Vlaanderen een nieuw systeem opgestart voor de installatie van kleinschalige PV-installaties. In de eerste plaats is er de premie voor nieuwe installaties – niet voor nieuwbouw. 

In het nieuwe systeem wordt de elektriciteit die eigenaars van zonnepanelen op het net injecteren, gevaloriseerd. Dat betekent dat de klant de elektriciteit die de PV-installatie opwekt en die op dat ogenblik niet verbruikt wordt - en dus geïnjecteerd wordt op het netwerk verkoopt aan een energieleverancier.
De klant moet daarvoor een teruglevercontract sluiten met een leverancier. Het aantal beschikbare teruglevercontracten neemt snel toe. Op de website van de V-test van de VREG kunnen deze teruglevercontracten geraadpleegd worden.

Verschil met terugdraaiende teller? Bij de terugdraaiende teller werd de hoeveelheid stroom die op het net gezet werd en afgenomen werd op jaarbasis gecompenseerd, en dit voor alle componenten van de elektriciteitsfactuur.

Een eerste vraag die natuurlijk vaak terugkomt is de vraag waarom een leverancier veel minder kan bieden dan de prijs van de stroom die afgenomen wordt. Een groot deel van de verklaring zit in de elektriciteitsfactuur zelf. Volgens de recentste boordtabel van de CREG bedroeg het aandeel elektriciteit in de factuur 25%. Het overgrote deel van de factuur bestaat uit distributie- en transportkosten (27%), heffingen (o.a. groene stroom en sociaal beleid) 32% en BTW. De jaarfactuur voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen komt daarmee neer op ongeveer 900€ voor een afname van 3500 kWh of een gemiddelde prijs van 257€/MWh. Het aandeel van de stroom zelf daarin is dus slechts 65€/MWh. De leverancier stort dus 75% van de factuur door aan derden – terwijl die zelf verantwoordelijk is voor alle wanbetalingen, risico’s ed. …

In het Vlaams parlement werd vragen gesteld rond de hoogte van de vergoeding die de leveranciers betalen voor de stroom die kopen van de klanten. Gemiddeld zit de prijs van de contracten op de V-test op ongeveer 40 €/MWh. De prijsbepaling is een commercieel gegeven waar de ondernemingen zelf keuzes kunnen en moeten maken en rekening houden met volume-, prijs- en profielrisico’s.

We hebben een kleine analyse over het jaar 2020 uitgevoerd om de prijs die door de leveranciers betaald wordt te objectiveren. Als referentie het geproduceerde vermogen van de PV-installaties in België genomen (publiek beschikbaar op de website van Elia) en de Belpex spot prijs.

In de grafische voorstelling hierboven is er al duidelijk een tendens waar te nemen van hogere Belpex prijzen bij lagere PV-productie (bv tijdens de winter).

De Belpex spotprijzen tijdens de dag (7-19h) in de periode 1 januari – 21 maart en 22 september -31 december bedroegen gemiddeld 42,9€/MWh bij een gemiddeld PV-vermogen van 360MW. In de zomerperiode bedroeg de Belpex spot gemiddeld 25,7€/MWh bij een gemiddeld PV-vermogen van 1410 MW.

Conclusie? De leveranciers gaan ongetwijfeld dieper in de analyse van de cijfers bij het maken van aanbiedingen voor hun klanten. Op basis van publiek beschikbare data is het echter duidelijk dat de prijzen die geboden worden voor de teruglevercontracten de werkelijkheid van de groothandelsmarkten weerspiegelen.

PS: de klant met een slimme meter die zoveel mogelijk verder gebruik wenst te maken van de terugdraaiende teller doet er goed aan zijn eigen verbruik te maximaliseren – dus de stroom gebruiken op hetzelfde moment als dat de PV-panelen stroom produceren. Om de kost van het eigen verbruik verder te optimaliseren kan de installatie van een batterij overwogen worden. Ook hier biedt de Vlaamse overheid premies.