Artikel

Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit tot 6%: rechtsgrondslag en antwoorden op FAQ

07/03/2022

De leveranciers voeren momenteel de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit uit van maart tot en met juni 2022, d.w.z. 4 maanden elektriciteitslevering tegen een verlaagd btw-tarief van 6%.

Dit is één van de maatregelen die de federale regering heeft genomen om de gevolgen van de stijgende groothandelsprijzen op de energiemarkten voor de huishoudelijke afnemers te verzachten.

Tariefwijziging btw

Het normale btw-tarief op elektriciteit is 21%. 

Omdat de energieprijzen uitzonderlijk hoog zijn, heeft de federale regering beslist om gedurende de maanden maart, april, mei en juni 2022 een verlaagd btw-tarief van 6% op elektriciteit in te voeren. Deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief is bedoeld om de gevolgen van de prijsstijging van energie voor de gezinnen op korte termijn te verzachten. Het doel op langere termijn is een meer structurele oplossing uit te werken die zoveel mogelijk flexibiliteit en opties biedt om de elektriciteitsfactuur moduleerbaar te maken o.a. in functie van de evolutie van de marktprijs.

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op alle componenten van de elektriciteitsfactuur waarop BTW wordt geheven (energiekost, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen).

Doelgroep

Enkel het verbruik van elektriciteit wordt gedurende de periode vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%. Het verlaagd tarief wordt toegekend aan die klanten die geen ondernemingsnummer (toegekend door KBO) hebben meegedeeld aan hun energieleverancier bij het afsluiten van het contract.

Bedoeld zijn dus enkel de natuurlijke personen.

Heeft de betrokken afnemer bij het afsluiten van een contract een ondernemingsnummer meegedeeld, dan blijft het gewone btw-tarief van 21% gelden. 

Facturatie voorschotten

Voor de toepassing van het btw-tarief op de voorschotten maakt men een onderscheid in het tijdstip van de facturatie (en dus los van de betalingsdatum):

  • De gefactureerde of aangerekende voorschotten tot en met 31 maart 2022 worden aangerekend aan het normale tarief van 21% zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van elektriciteit vanaf 1 maart 2022. Door technische en administratieve beperkingen bij de elektriciteitsleveranciers is een onmiddellijke uitvoering van deze maatregel niet mogelijk voor de voorschotten gefactureerd of aangerekend in maart 2022. Dit wordt geregulariseerd in de eindafrekening.
  • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 worden aangerekend aan 6%, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit vanaf 1 juli 2022.
  • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 juli 2022 worden aangerekend aan het normale tarief van 21%.

Afrekenings- en slotfactuur: verdeling verbruik per btw-periode

De elektriciteitsleverancier bepaalt voor de afrekenings- en slotfactuur het verbruik per btw-periode. We onderscheiden de volgende btw-periodes:

  • Het verbruik van elektriciteit tot 28 februari 2022 blijft onderworpen aan het gewone tarief van 21%.
  • Het verbruik van elektriciteit voor de periode vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 wordt onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.
  • Het verbruik van elektriciteit vanaf 1 juli 2022 blijft onderworpen aan het gewone tarief van 21%.

Voor de meeste klanten, die conform de regelgeving op jaarlijkse basis gefactureerd worden, zijn de metergegevens van het jaarverbruik niet beschikbaar voor de leverancier. Hun jaarverbruik wordt daarom berekend op basis van verbruiksprofielen die courant zijn in de elektriciteitsmarkt en die passend zijn voor een bepaald type klant. Voor de meeste klanten gebeurt dit aan de hand van genormaliseerde reële lastprofielen (RLP). Enkel voor de verbruiksgroep “exclusief nacht” worden nog synthetische lastprofielen (SLP) gebruikt. Deze lastprofielen geven per kwartier van een volledig jaar het relatieve gebruik weer van een bepaald type van afnemernatuurlijke personen. Deze profielen zijn publiek beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van Synergrid => Profielen 2022 (synergrid.be).

Deze omslag van het jaarverbruik op basis van profielen geldt voor wie een klassieke meter heeft of voor wie een digitale meter heeft én niet koos voor een maandfacturatie. Dit is conform de huidige marktwerking. Ook voor een digitale meter wordt er o.b.v. het profiel gewerkt tenzij er een reële maandelijkse meteropname is die in de facturatie wordt gebruikt.