Artikel

Toepassing van de btw-verlaging op elektriciteit: leveranciers staan recht in hun schoenen

20/04/2017

Twee jaar nadat de eerste aantijgingen verspreid werden over mogelijk fraude door de leveranciers in het kader van de btw-verlaging, is het duidelijk dat deze volledig ongegrond waren.  In een perscommuniqué van februari 2016 heeft FEBEG verklaard dat er geen sprake is van fraude uit hoofde van de leveranciers. 

De leveranciers innen, via een unieke factuur, de vergoeding voor de energie die ze leveren,  maar ze innen tegelijk ook de netkosten, openbaredienstverplichtingen evenals de  belastingen en heffingen, inclusief BTW. In hun rol als tussenpersoon storten zij deze  bedragen door aan de netbeheerders en de overheden. De leveranciers halen dus geen enkel  voordeel uit een facturatie van 6 dan wel 21%.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG : “De leveranciers hebben steeds te goeder trouw alle instructies van de btw-administratie toegepast, zowel voor de verhoging als voor de verlaging van de btw, en dit binnen de zeer korte invoeringstermijnen. Zij hebben bovendien alle administratieve kosten en de kosten voor informaticatoepassingen die hieraan verbonden waren op zich genomen.  Kortom, de leveranciers van FEBEG hebben steeds in volledige transparantie meegewerkt aan dit dossier.  Wij zijn tevreden dat dit hoofdstuk wordt afgesloten en dat onze integriteit in heel deze zaak gestaafd wordt door de feiten.”