Artikel

‘Toolkits’ van Eurelectric om transport en verwarming/koeling koolstofvrij te maken

23/11/2016

Eurelectric (Union of the Electricity Industry), waarvan FEBEG lid is, publiceerde onlangs zijn ‘toolkits’ “decarbonizing transport”  en "decarbonizing heating & cooling" die de visie van Eurelectric en zijn politieke aanbevelingen op deze domeinen toelichten.

Het potentieel voor het koolstofvrij maken van deze sectoren is enorm.

Het transport is verantwoordelijk voor een vierde van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in Europa. In 2014 ging 75% van het energieverbruik voor het verwarmen of koelen van gebouwen in Europa gepaard met uitstoot van broeikasgassen

Hans ten Berge, secretaris-generaal van Eurelectric: “De elektriciteitssector levert steeds meer koolstofvrije elektriciteit aan de consumenten. Elektriciteit wordt dan ook een evidente keuze met het oog op transport met lage uitstoot, alsook voor verwarming en koeling.”

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG : “Wij sluiten ons zeer graag aan bij deze campagne, maar benadrukken tevens de rol die gas kan spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, polluenten en fijnstof door deze sectoren, bv. via CNG/LNG-brandstoffen voor het transport en (micro)warmtekrachtkoppeling voor gebouwen.”