Persbericht

Uitstel uitrol digitale meter bij prosumenten koopt tijd om hen te overtuigen van de voordelen

15/02/2021

Aanleiding:
De Vlaamse Regering besliste de uitrol van de digitale meter bij prosumenten op pauze te zetten. Prosumenten (gezinnen met zonnepanelen) die nog geen digitale meter hebben en die al voor 2021 zonnepanelen plaatsten, kunnen tot 2025 zonder gevolgen beslissen om de digitale meter nog niet te laten installeren.
 

Reactie:

 • ODE, FEBEG en Techlink, de federaties van de hernieuwbare energiesector, de elektriciteits- en aardgasleveranciers en de installatiebedrijven (elektrotechnieken en HVAC&Sanitair), vinden de beslissing van de Vlaamse Regering om de uitrol van de digitale meter bij de prosumenten die nog een analoge meter hebben op pauze te zetten, verstandig.
 • Door de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof is het draagvlak en vertrouwen in de digitale meter bij prosumenten sterk aangetast. Dat de regering nu op de pauzeknop duwt voor de uitrol van de digitale meter bij prosumenten moet kansen bieden om de voordelen van de digitale meter op een positieve manier aan te tonen. Dit kan het draagvlak opnieuw helpen ondersteunen en meer prosumenten overtuigen van het nut van de digitale meter.
 • De maatschappelijke meerwaarde van de digitale meter ligt volgens de kost-baten analyse hoog bij de prosumenten, maar daarvoor moet de digitale meter wel actief gebruikt worden. De kans dat dit gebeurt bij gezinnen met zonnepanelen die niet open staan voor de voordelen van de digitale meter is zeer klein. Daarom is het beperkt uitstel van de uitrol bij prosumenten tot 2025 een verstandige beslissing;
 • De digitale meter zal in de toekomst toelaten om nog veel meer hernieuwbare energie te produceren en te gebruiken, maar dit instrument uitrollen bij prosumenten vergt het nodige draagvlak.
 • De komst van dynamische prijzen biedt heel wat potentieel en zal toelaten aan te tonen welke de voordelen van de digitale meter zijn, ook voor prosumenten.
 • Wie als prosument nu al overtuigd is en ziet dat de digitale meter gunstig is, moet de kans krijgen om sneller en gratis een digitale meter te krijgen.
 • We rekenen erop dat het de komende jaren voor steeds meer prosumenten interessant zal worden om af te stappen van het prosumententarief en een digitale meter te plaatsen. Zo zien we verschillende marktevoluties: de steeds verder dalende prijzen van batterijen en elektrische voertuigen, vehicle-to-grid, warmte- en koudeopslag (via bv. warmtepompen en warmtepompboiler), de verhoogde stuurbaarheid van toestellen, een interessante vergoeding voor injectie van zonnestroom, onder andere via energiegemeenschappen, dynamische prijzen en vergoeding voor net-ondersteunende diensten.
 • De drie energiefederaties onderstrepen dat de digitale meter nu al voordelen biedt voor veel prosumenten, door het verdwijnen van het prosumententarief en de verkoop van de productie die niet onmiddellijk verbruikt wordt. Ze zullen bijdragen aan de inspanningen om de prosumenten te informeren en te overtuigen om actief en positief voor de digitale meter te kiezen. De digitale meter is nodig voor een succesvolle en duurzame energietransitie.

Quotes:

“Het maatschappelijk rendement van de digitale meter zal alleen worden gerealiseerd als de gebruikers ervoor open staan en hun digitale meter actief gebruiken. Laten we nu de tijd nemen om iedereen vertrouwd te maken met de voordelen van de digitale meter” zegt Dirk Van Evercooren, algemeen directeur ODE

“Indien de dynamische kWh-prijzen voor afname en injectie niet vertekend zouden worden door de taksen en heffingen via de energiefactuur, zou het draagvlak voor de digitale meter heel wat groter zijn.” zegt Jan Caerels, Technology & Innovation manager Techlink

Het beperkte uitstel van de uitrol van de digitale meter bij prosumenten biedt kansen om de voordelen van de digitale meter op een positieve manier aan te tonen. Dit zal het draagvlak bij prosumenten ondersteunen en hen overtuigen van het nut van de digitale meter” zegt Marc Van den Bosch, General manager FEBEG

 

Persrelaties

 • Marc van den Bosch, General Manager FEBEG - 0497 30 98 79
 • Dirk Van Evercooren, Algemeen directeur ODE - 0478 55 04 80
 • Jan Caerels, Technology & Innovation Manager - Techlink – 0478 97 07 50

Over FEBEG, ODE en Techlink

 • De Organisatie Duurzame Energie (ODE) is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE verenigt 270 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en lokale overheden. ODE is de belangrijkste hernieuwbare energie stakeholder voor de betrokken overheden. PV-Vlaanderen is het zonne-energie sectorplatform binnen ODE. www.ode.be
 • FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 33 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.700 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,7 miljard EUR vertegenwoordigen. www.febeg.be
 • Techlink is de nationale beroepsfederatie voor Belgische technieken en installatiebedrijven - elektriciteit & HVAC (warmte, ventilatie, airconditioning en sanitair). Techlink vertegenwoordigt de belangen van meer dan 3.000 leden en vertaalt beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau naar praktische handvaten voor Belgische installatiebedrijven. Als sectorfederatie is Techlink één van de leidende stemmen in het maatschappelijke debat over de energietransitie in België: van fossiele energiebronnen over hybride oplossingen tot hernieuwbare systemen, energiebeheer en -opslag. www.techlink.be