Persbericht

Vergunningen zijn nodig om de energie transitie te doen slagen

12/05/2022

FEBEG blijft bezorgd over de complexe en moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en de aanverwante transport infrastructuren.
Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Zonder deze nodige vergunningen lijken de 2030 doelstellingen nu reeds onhaalbaar.

De Belgische energiesector staat voor een ongekende uitdaging de volgende jaren. Stapsgewijs overschakelen naar een duurzamer energiesysteem met meer hernieuwbare energie vergt grote inspanningen van iedereen.

Heel wat toepassingen zullen meer en meer geëlektrificeerd moeten worden. Denken we maar aan elektrische voertuigen, warmtepompen, productieprocessen enz.

Als we deze omslag willen maken is het onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een zekere elektriciteitsvoorziening. De Belgische energiesector en andere ondernemingen en burgers zullen moeten investeren in zowel productiecapaciteit (stuurbaar en flexibel, hernieuwbaar), als transportcapaciteit en opslag van elektriciteit om de door de burger en bedrijven verwachte volumes en gewenste kwaliteit op vlak van stroomvoorziening mogelijk te maken.

Om deze investeringen mogelijk te maken moeten de ondernemingen over de nodige vergunningen beschikken. Zonder de nodige vergunningen lijken de 2030 doelstellingen nu reeds onhaalbaar.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “FEBEG vraagt dan ook dat de gezamenlijke overheden in ons land al het mogelijk doen om de energietransitie mogelijk te maken door de nodige vergunningen te verlenen aan de vele projecten voor de transitie. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader, maar ook op een correcte en coherente toepassing hiervan door de diverse administratieve en politieke overheden”.

 

Over FEBEG

FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.580 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen (2020).

Perscontacten :

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 475 75 19 66