Artikel

Versnelling richting koolstofarme mobiliteit

22/04/2021

FEBEG verwelkomt de initiatieven die op het niveau van de verschillende regeringen worden genomen om de overgang naar koolstofarme mobiliteit in België te versnellen. De  fiscale steun die de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft aangekondigd, vormt een substantiële bijdrage tot deze noodzakelijke transitie.

Groot potentieel voor vergroening van de vervoers- en mobiliteitssector
De gewesten hebben duidelijk begrepen dat het koolstofarm maken van de vervoers- en mobiliteitssector moet worden versneld. Het is namelijk een van de enige sectoren waar de broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 zijn toegenomen. De specifieke emissies van deze sector vertegenwoordigen niet minder dan 36% van de emissies van de sectoren die niet onder de EU ETS vallen. Zonder een snelle decarbonisatie van deze sector zullen de doelstellingen van het nationale energie- en klimaatplan (NEKP) niet worden gehaald.

Ontwikkeling van oplaadinfrastructuur als prioriteit
FEBEG verwelkomt de beslissing om de installatie van elektrische oplaadstations, zowel thuis als in bedrijven, fiscaal te ondersteunen. De doeltreffendheid van deze maatregelen zal moeten worden geëvalueerd in het licht van de effecten ervan, d.w.z. het elektrificatiepercentage van het wagenpark in België. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze oplaadinfrastructuur zijn van cruciaal belang voor automobilisten om over te schakelen op elektromobiliteit.

De gecombineerde inspanningen van de gewesten om laadinfrastructuur te ontwikkelen op de openbare weg en op semi-openbare terreinen zouden deze fiscale dynamiek die op federaal niveau werd ingezet, kunnen versterken. Wetende dat Europa en de autoconstructeurs ook sterke ambities hebben, nodigt FEBEG alle politieke actoren in België (federaal en gewesten) uit om zoveel mogelijk samen te werken om hun visies op het vlak van mobiliteitsbeleid op elkaar af te stemmen.  Complementaire initiatieven van de overheden zullen helpen om om alle aspecten van de overgang naar een koolstofvrije mobiliteit te vergemakkelijken en te implementeren. FEBEG denkt daarbij aan maatregelen om de aankoopkost van emissievrije voertuigen te verminderen, maatregelen om de installatie van trage en snelle laadstations met publieke en semi-publieke toegankelijkheid te stimuleren, investeringen in het elektriciteitsnetwerk, enz.

Elektrificatie is ongetwijfeld het speerpunt van het koolstofvrij maken van personenauto's, maar de bijdrage van koolstofvrij gemaakt gas (waterstof, (bio)CNG/LNG) aan emissievrije mobiliteit in bepaalde marktsegmenten, zoals het langeafstandsvervoer, logistieke diensten, enz. mag niet over het hoofd worden gezien.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur FEBEG: "FEBEG oordeelt positief over de voorstellen van de regering, maar nodigt haar uit ook deze andere koolstofarme energievectoren en de technologische neutraliteit te integreren in haar fiscale reflectie, om zo het hele mobiliteitsaanbod te vergroenen."