Artikel

Zijn de netten de nieuwe bottleneck van de transitie?

18/09/2023

Zoals we weten stelt de energietransitie ons voor gigantische uitdagingen. Dit geldt zowel voor de commerciële als voor de gereguleerde bedrijven in de sector.

We stellen vast dat het net op limieten stoot:

  • Op zonnige dagen schakelen her en der zonnepanelen automatisch uit omdat de spanning te hoog oploopt.
  • Op sommige plaatsen is het nu al moeilijk om voldoende capaciteit te vinden om bijkomende hernieuwbare installaties aan te sluiten, of lopen hernieuwbare projecten vertraging op.
  • De elektrificatie van het verbruik is nu snel aan het stijgen. Het aantal verkochte EV’s neemt snel toe. Het aantal verkochte warmtepompen steeg vorig jaar met een factor 2.

Als we de doelstellingen tegen 2030 willen realiseren hebben we nood aan performante netten die in staat zijn om:

  • Voldoende hernieuwbare capaciteit aan te sluiten op een snelle en kwaliteitsvolle manier.
  • De toenemende hoeveelheden data digitaal te verwerken en de nieuwe digitale toepassingen kunnen integreren.
  • De klanten te laten participeren in evenwichtsdiensten en congestiebeheer door de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Belangrijk daarbij is dat deze diensten een gelijk speelveld waarborgen en rekening houden met de impact op de leveranciers.

Dit alles betekent dat we de komende jaren vele miljarden moeten investeren in de netten van de toekomst. Deze investeringen zijn noodzakelijk, maar dit betekent echter ook dat deze investeringen worden doorgerekend aan de klanten.

Een aantal belangrijke vragen werpen zich daarbij op: over de tariefstructuur (bv piekbeheer, capaciteitstarief of verbruiksschijven?), over afschrijvingstermijnen, over de financiering van ODV’s (via tarieven of algemene middelen?), over de kostenverdeling tussen de verschillende spanningsniveaus, over het opvangen van investeringskosten -en de eventuele onderschatting ervan of over het geven van incentives om doelen te realiseren.

Voor onze ondernemingen is het belangrijk dat deze investeringen snel en op kostenefficiënte wijze gerealiseerd worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de concurrentie die onze bedrijven ondervinden. De netkosten mogen voor de producerende bedrijven niet hoger liggen dan in de onmiddellijke buurlanden.

Naast investeringen in infrastructuur mogen de netbeheerders de trein van verregaande digitalisatie niet missen. Performante digitalisatie van de netten zal onze ondernemingen helpen om hun klanten snel en kwaliteitsvolle diensten te verlenen.

Marc Van den Bosch
General manager
FEBEG