Artikel

Zonder Internationale openstelling van de offerteaanvragen voor de ondersteunende diensten R1: een goede zaak, of … ?

13/04/2016

De 50 Hz-frequentie op het transmissienet is een vitale parameter voor zijn stabiliteit. Elia koopt via offerteaanvraag ‘ondersteunende diensten' (reserves) op de markt om zich ervan te vergewissen dat de frequentie en de spanning van dat net altijd binnen de vereiste normen blijven. Deze reserves worden R1, R2, R3-PROD/R3-DP genoemd, in stijgende volgorde van de wachttijden voor toepassing.

Elia raadpleegt momenteel de betrokken partijen om zijn 'primaire' reserve voor regeling van frequentie, d.i. 'R1' met reactietijd van 0 tot 30 seconden, te doen evolueren. Elia heeft in het kader van dit proces te kennen gegeven om de markt te willen openen en liefst samen met de buurlanden offerteaanvraag te organiseren.

FEBEG is principieel voorstander van de Europese integratie van de balanceringsmarkten met het oog op de opportuniteiten die dit oplevert voor zowel de transmissienetbeheerders als de marktspelers. Een voorafgaande voorwaarde is echter te zorgen voor een ‘level playing field’ voor deze deelnemers. FEBEG onderstreept dat de Franse marktspelers vandaag al mogen deelnemen aan de R1-offerteaanvragen voor de stabiliteit van het Belgische net, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is.

De Belgische centrales lijden ook onder een welbepaalde concurrentiële handicap in de vorm van de injectietarieven zodat ze de deelnemers uit de buurlanden niet met gelijke wapens kunnen bestrijden. Wegens deze concurrentiehandicap dreigen de Belgische centrales naast de contracten voor R1-levering te grijpen terwijl deze contracten belangrijk zijn voor hun rentabiliteit. Het risico om nog meer Belgische centrales te moeten sluiten of stilleggen, is dus niet te verwaarlozen.

Weegt de potentiële winst die Elia kan boeken in het kader van deze internationale offerteaanvragen voor ondersteunende diensten op tegen de parallelle risico's voor een verhoging van de kosten om de bevoorradingszekerheid te garanderen? Volgens FEBEG moet de beslissing om zich voor ondersteunende diensten in het buitenland te gaan bevoorraden, het voorwerp zijn van een grondige kosten-batenanalyse die ook het effect ervan op de gezondheid van de Belgische markt in zijn totaliteit onderzoekt.