Innovatie & transitie

Business case

Northern lights, een Europees project voor het transport en de opslag van CO2 geleid door Equinor, Total en Shell

De FEBEG leden zijn actief in de ontkoling van de gassector.
Bij het CO2-transport en -opslagproject 'Northern Lights' zijn drie partners betrokken (Equinor, Total en Shell), waarvan de eerste twee lid zijn van de FEBEG. De originaliteit van het project bestaat erin de CO2 die door talrijke partners en industriële sites wordt uitgestoten, op te vangen en per schip te vervoeren naar een een plaats waar het via een pijpleiding zal worden geïnjecteerd in een permanente opslagreservoir, (meerdere op lange termijn).

Dit is een opslagreservoir met geschikte geologische kenmerken dat zich 3 km onder de zeebodem bevindt. Het transport per schip maakt het mogelijk om de bron van de emissies te scheiden van de opslagput zelf. Dit is een 'open source' en 'open innovatie' model. Deze verdeling van de logistieke keten van CCS (carbon capture and storage) in drie elementen - CO2-inzameling op industriële terreinen, transport dat voor iedereen toegankelijk is via projecten tussen industriële havengebieden en upstream-opslagterreinen - maakt het mogelijk de kosten te optimaliseren, wat ten goede komt aan de hele keten en uiteindelijk aan de consument.

De aardgasreserves in de wereld zijn nog steeds aanzienlijk en aardgas is veruit de fossiele energie die het minst broeikasgassen en vervuilende stoffen (waaronder NOX, SO2, fijne deeltjes, enz.) uitstoot. Gas is onderdeel van de oplossing voor een pragmatische en betaalbare energietransitie, mits de CO2-uitstoot van de verbranding ervan verder wordt gereduceerd. Dit is waar CCS (Carbon Capture and Storage) en CCU (Carbon Capture and Utilization) oplossingen volledig relevant zijn. Benadrukt moet worden dat het gebruik van aardgas (koolstofvrij gemaakt in de vorm van waterstof) slim integreert met hernieuwbare energieën in het energiesysteem, dit door duurzame en stuurbare capaciteiten alsook flexibiliteit aan het systeem te bieden.

Met zijn ontwikkelde en lange leven cyclus industriële sectoren maakt Europa, en België in het bijzonder, het mogelijk om aanzienlijke hoeveelheden CO2 in te zamelen. Verschillende grote industriële groepen hebben daartoe al een Memorandum of Understanding met het Northern Lights consortium ondertekend. De inzameling, het transport en de opslag van CO2 zou al in 2024 kunnen beginnen, waarbij de CO2 toegang tot de atmosfeer  wordt vermeden door middel van permanente opslag.

Téléchargez la présentation ici

#A2D3F3
Donker

Recente cases

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

In Gent worden veel openbare en privégebouwen via een stadsverwarmingsnet van ecologische warmte voorzien. Een dergelijk netwerk is bijzonder energie-efficiënt. Het maakt het mogelijk om op een duurzame en betaalbare manier energie te verkrijgen.

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

Het vinden van geschikte locaties voor windturbines en het betrekken van burgers bij deze projecten is een uitdaging voor windenergieontwikkelaars en gemeenten. In Halle en Beert hebben veel burgers ervoor gekozen om te investeren in duurzame energie dicht bij huis.

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

De gemeente Herugowaard, gelegen tussen Amsterdam en Friesland, is het terrein van het pilotproject "Energiekoplopers". 200 huishoudens in de wijk 'Stad van de Zon' testen samen met een energiebedrijf en een distributienetbeheerder de voordelen van lokale flexibiliteitsoplossingen.