Commissies & Comités

In de volgende Commissies en Comités overleggen de vertegenwoordigers van de producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector om gemeenschappelijke standpunten voor te bereiden:

Commissie ‘Leveranciers’

De Commissie ‘Leveranciers’ buigt zich over dossiers die hoofdzakelijk de leveranciers en handelaars aanbelangen. Belangrijke thema’s zijn onder meer de gegevensuitwisseling tussen de leveranciers en de distributienetbeheerders, de energietaksen – en bijdragen, het opvolgen van de regelving over de sociale openbare dienstverplichtingen, de sociale tarieven en de facturen...

Voorzitter: Frank SCHOONACKER

Commissie ‘RES & Innovation’

In de Commissie ‘RES & Innovation’ worden dossiers behandeld die hoofdzakelijk de producenten en de laboratoria aanbelangen. Ze hebben hoofdzakelijk te maken met het leefmilieu (klimaatbeleid, luchtverontreiniging, hernieuwbare energie, vergunningen, …), maar ook veiligheid en transparantie van productiegegevens komen er aan bod.

Voorzitter(s): Valérie DE SCHRYVERE en Nicolas VAN DEN ABEELE

Commissie ‘Sociaal Beleid’

In de Commissie 'Sociaal Beleid' worden de sociale dossiers besproken met de HR-verantwoordelijken van de leden van onze federatie. Een belangrijke opdracht voor deze Commissie is het bepalen van gemeenschappelijk standpunten voor de onderhandelingen met de sociale partners in het Paritair Comité van de gas-en elektriciteitssector (PC 326).

Voorzitter: Laurent VANDER ELST

Commissie 'Communicatie'

De werkzaamheden van de Commissie Communicatie hebben als doel om de perceptie en transparentie van de energiemarkten en van zijn actoren voortdurend te verbeteren. De meeste opportune manieren en kanalen om het steeds groter gediversifieerde doelpubliek van FEBEG te informeren wordt er besproken. Ook komt de interactieve communicatie met andere marktstakeholders aan bod.

Voorzitter: Stéphane BOCQUE

Commissie 'Elektriciteitsmarkt’

De Commissie 'Elektriciteitsmarkt’ behandelt hoofdzakelijk de infrastructuurgebonden aspecten van het proces van integratie van de Europese regionale groothandelsmarkten voor elektriciteit. De Commissie zal over deze dossiers regelmatige contacten onderhouden met het Market Parties Platform (MPP) en de Belgische betrokkenen bij dit integratieproces: de overheden, de regulatoren, de transmissienetbeheerder, de beurzen en andere stakeholders. De Commissie 'Elektriciteitsmarkt’ organiseert ook permanente werkgroepen en ‘ad hoc’ vergaderingen, bijvoorbeeld over ‘transparantie’.

Voorzitter(s): Christophe BAUGNET en Peter DE COCK

Commissie ‘Gasmarkt’

De Commissie 'Gasmarkt’ behandelt hoofdzakelijk de infrastructuurgebonden aspecten van het proces van integratie van de Europese regionale groothandelsmarkten voor gas. De Commissie zal over deze dossiers regelmatige contacten onderhouden met het Market Parties Platform (MPP) en de Belgische betrokkenen bij dit integratieproces: de overheden, de regulatoren, de transportnetbeheerder, de beurzen en andere stakeholders. De Commissie 'Gasmarkt’ organiseert ook permanente werkgroepen en ‘ad hoc’ vergaderingen.

Voorzitter: Luc HUYSMANS

Regionaal Comité ‘Vlaanderen’

In het Regionaal Comité ‘Vlaanderen’ worden standpunten bepaald over de materies die eigen zijn aan het beleid van het Vlaamse Gewest.

Voorzitter: TBD

Regionaal Comité ‘Brussel’

In het Regionaal Comité ‘Brussel’ worden standpunten bepaald over de materies die eigen zijn aan het beleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voorzitter: Grégoire DALLEMAGNE

Regionaal Comité ‘Wallonië’

In het Regionaal Comité ‘Wallonië’ worden standpunten bepaald over de materies die eigen zijn aan het beleid van het Waalse Gewest.

Voorzitter: Grégoire DALLEMAGNE