Medewerkers

Directie

Marc VAN DEN BOSCH, general manager

Marc Van den Bosch is burgerlijk scheikundig ingenieur (Universiteit Gent). Hij werkte van 1998 tot eind augustus 2012 bij het Kenniscentrum van VOKA waar hij Senior Adviseur Energie en Milieu was. Voordien werkte hij als projectleider bij Centexbel, het Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielindustrie.
In zijn hoedanigheid van directeur-generaal van FEBEG neemt Marc Van den Bosch de dagelijkse leiding van FEBEG op zich. Hij coördineert de verschillende dossiers en is tevens woordvoerder van de federatie.

 

Odette Hermans, FEBEG

Odette HERMANS, management assistant

Als directie-assistente is Odette Hermans onmisbaar voor de praktische werking van FEBEG. Zij staat in voor het onthaal, de organisatie van de vergaderingen en het beheer van de administratie.

 

 

Economisch Departement

Katharina Bonte, FEBEG

Katharina BONTE, regulatory manager retail markets electricity & gas

Katharina Bonte is economiste. Zij was eerder aan de slag als tax consultant in één van de grote audit- en accountancykantoren van ons land.
Bij FEBEG – waar zij sinds 2004 werkt - bestaat het belangrijkste deel van haar takenpakket uit de opvolging van de leveranciersdossiers, zoals de gegevensuitwisseling tussen de leveranciers en de distributienetbeheerders, het opvolgen van de regelving over de sociale openbare dienstverplichtingen, de sociale tarieven en de facturen. Bovendien, volgt zij ook de evoluties in de sectorfiscaliteit op.

 

Steven Harlem, FEBEG
Steven HARLEM, regulatory manager wholesale markets electricity & gas

In een vroeger leven was jurist Steven Harlem milieuconsultant en externe milieucoördinator.
Bij FEBEG was Steven Harlem in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvolging van de producentendossiers, maar nu legt hij zich vooral toe op de organisatie van de groothandelsmarkten en op het gebruik van de transportinfrastructuur voor elektriciteit en gas.
Hij coördineert dan ook voor FEBEG het overleg met de transportnetbeheerders en de beurzen.

 

Vincent Deblocq, FEBEG
Vincent DEBLOCQ, power generation & retail markets advisor

Vóór hij op 1 september 2008 bij FEBEG aan de slag ging, werkte Vincent Deblocq voor Bureau Van Dyck en Fluxys. Vooral in zijn laatste functie heeft hij al kunnen kennismaken met de energiesector.
Vincent Deblocq behartigt zowel leveranciers- als producentendossiers, maar focust zich vooral op de dossiers bij de Waalse en Brusselse overheden, regulatoren en federaties.

 


Kristof Schreurs , power generations & environmental policy advisor

Kristof (31) behaalde achtereenvolgens diploma’s in de biotechnologie en in de rechten. De voorbije jaren deed hij technische en politieke ervaring op bij de studiedienst van een politieke partij, waar hij zich verdiepte in de thema’s energie, klimaat en leefmilieu.

In de hoedanigheid van adviseur power generations & environmental policy voor FEBEG, helpt hij de federatie en de haar leden zich positioneren in eerder genoemde domeinen, voornamelijk op het Vlaams, maar eveneens op het Federaal niveau. 

 

Sociaal Departement

Peter Lecomte, FEBEGPeter LECOMTE, social policy manager

Als jurist van opleiding heeft Peter na enkele jaren ervaring bij een sociaal secretariaat, gedurende méér dan 10 jaar op het Human Resources-departement van GDFSUEZ-Tractebel gewerkt. Sinds begin 2009 werkt hij voor het sociaal departement (tot eind 2009 georganiseerd in SOFEDEG) om begin 2010 de verantwoordelijkheid op te nemen van het sociaal departement van FEBEG. Hij vertegenwoordigt de leden van FEBEG in het sociaal overleg binnen de gas-en elektriciteitssector. Deze vergaderingen worden voorbereid in nauw overleg met de collega’s van het sociaal departement van SYNERGRID .

 

Lia Haelewaters, FEBEGLia HAELEWATERS, social policy & communication assistant

Lia werkt sinds 2006 als assistente voor het sociaal departement, waar zij administratieve assistentie verleent bij het beheer van de verschillende dossiers en de organisatie verzorgt van de verschillende vergaderingen.

 

 

 

Laurent VANDER ELST, social advisor

Na het behalen van zijn diploma in de rechten en een specialisatie in sociaal recht aan de ULB startte Laurent zijn loopbaan bij het team sociale verkiezingen en bij de juridische afdeling van het sociaal secretariaat SD Worx. Vervolgens stapte hij over naar de wereld van de sociale dialoog, waar hij bijna tien jaar lang de belangen vertegenwoordigde van de Unie van Socialprofitondernemingenin de Nationale Arbeidsraad en de Gemengde Commissie 337.
Als sociaal beleidsadviseur binnen FEBEG verleent Laurent juridische ondersteuning en vertegenwoordigt hij de belangen van FEBEG-leden in de overlegorganen van de elektriciteits- en gassector (Paritair Commissie 326).

Communicatie Departement

Stéphane Bocqué, FEBEG

Stéphane Bocqué, Communication Manager

Stéphane heeft heel zijn loopbaan de functies van communicatie en marketing uitgeoefend, respectievelijk bij Gechem (nu Recticel), G4S en Somfy.
Sinds 1 juli 2014 is hij verantwoordelijk voor interne en externe communicatie voor alle stakeholders van FEBEG.