Memorandum voor de verkiezingen 2024

België en FEBEG-leden: nu investeren in onze energie van morgen

Download onze volledige memorandum 2024 (.Pdf brochure)

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.

Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak.

Om België in deze transitie in te schrijven moeten we onze inspanningen richten op drie kernthema’s in de komende regeerperiode: 

  • duurzaamheid als een groeiplatform benaderen, 
  • de consument centraal stellen,
  • en een betere marktwerking.

Energiebedrijven, bij monde van hun federatie, FEBEG, willen als constructieve partners en investeerders in de Belgische economie hun expertise delen met beleidsmakers op alle bevoegdheidsniveaus, en nodigen de beleidsmakers uit voor verdere samenwerking op dit cruciale thema, met het gezamenlijke doel van een duurzame energietoekomst.

Download onze volledige memorandum 2024 (.Pdf brochure)

#CACACA
Donker

1. Zorg voor een gunstig investeringskader voor de transitie
België staat voor enorme energie-uitdagingen tegen 2030: decarbonisatie, bevordering van hernieuwbare en koolstofarme energie en verhoogde energie-efficiëntie.

2. Hervorm de vergunningsverlening: eenvoudiger, beter, sneller
Complexe en moeizame procedures voor het bekomen van vergunningen bedreigen het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de energietransitie.

3. Zorg ervoor dat hernieuwbare en koolstofarme energie de eerste keuze zijn voor huishoudens, zowel op vlak van milieu als op basis van kosten
Vandaag wordt het gebruik van gedecarboniseerde energiedragers fiscaal onvoldoende gestimuleerd.

4. Bepaal een stimulerend en gecoördineerd beleidskader voor nieuwe technologieën zoals waterstof en CO2-afvang en transport
België kampt met een tekort aan investeringen in innovatieve energieoplossingen. “Missing money" voor investeerders en ontbrekende regulering voor gebruikers zijn belangrijke barrières voor investeringen.

#F5D3D5
Donker

1. Voorzie in betrouwbare energie voor de klant
Ondanks aanzienlijke investeringen, is de dreiging van elektriciteitstekorten op middellange termijn niet volledig afgewend.

2. Geef de consument duidelijkheid
De bestaande complexe en overlappende regulering van de energiemarkt stelt consumenten en leveranciers voor complexe uitdagingen en drijft de prijzen voor consumenten nodeloos op.

3. Geef de consument de mogelijkheid om te genieten van gunstige prijzen door een vast contract voor een contractueel vaste periode
Onze energiemarkt kampt momenteel met een onevenwicht, waarbij leveranciers het grootste risico van prijsvolatiliteit dragen. Dit komt omdat consumenten zonder opzegvergoeding, en op zeer korte termijn, van leverancier kunnen veranderen. Dit is bijzonder acuut voor contracten met een vaste prijswaarborg.

4. Maak het systeem van energiedelen eenvoudig, automatisch en evenwichtig
De huidige beperkingen van energiedelen, zoals complex datamanagement en onevenredige kosten, maken het systeem administratief complex en praktisch niet werkbaar voor de consument en de leverancier.

5. Schakel over van een sociaal tarief naar een sociale premie
Het huidige sociaal tarief, dat tijdens de energie-crisis een onmisbare beschermende rol heeft gespeeld om de prijsschok op te vangen, heeft helaas ook te kampen met ernstige tekortkomingen.

#A2D3F3
Donker

1. Realiseer de versnelde uitrol van digitale meters in België en zorg voor een vooruitstrevend datamanagement
De digitale meter biedt klanten de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in hun verbruik en nieuwe toepassingen en diensten te ontdekken die hun comfort zal vergroten. Vandaag is de penetratie van slimme meters zeer ongelijkmatig verdeeld over de gewesten en wordt de informatie uit die meters niet homogeen ter beschikking gesteld.

2. Bewaar een duidelijke rolverdeling tussen de private en gereguleerde sector op de energiemarkt en zorg ook voor een correcte kostentoewijzing
De energiemarkt is in volle transitie met grote uitdagingen, voor zowel netbeheerders, producenten en leveranciers, zoals de elektrificatie van mobiliteit en verwarming, decentrale productie, warmtenetten, digitalisatie enz.

3. Zorg voor betere aanbiedingen voor de klant door de kosten-batenbalans voor de leverancier te verbeteren
Door de verborgen lasten op de energiefactuur te verminderen, kunnen meer middelen worden geïnvesteerd in de energietransitie en kan de dienstverlening aan de klanten verder worden verbeterd.

4. Vergoed flexibiliteit op een correcte manier
Met de elektrificatie van het verbruik en de groei van hernieuwbare energie wordt flexibiliteit en congestiebeheer op het distributienet essentieel om de stroomvoorziening te blijven garanderen.

#E3EDCA
Donker