Samen voor een betaalbareenergietransitie

FEBEG_memorandum-Verkiezingen_2019

Met het oog op de Federale- en Regionale verkiezingen van 2019 heeft FEBEG een memorandum opgesteld dat 6 essentiele stappen voor "een betaalbare energietransitie" identificeert.

“FEBEG-leden zijn klaar om te investeren in de energietransitie en energie-efficiëntie in gebouwen en transport. FEBEG nodigt de overheden uit om samen met de energiesector en andere betrokken sectoren een energietransitieplatform op te richten.”

Deze coalitie zal werken aan het efficiënt en effectief realiseren van de volgende objectieven:
  • Verhogen van het draagvlak voor de transitie
  • Wegwerken van juridische belemmeringen
  • Verminderen van administratieve lasten
  • Werken aan een faire verdeling van de kosten
Met als uiteindelijk doel:
  • De energie efficiëntie van gebouwen en transport verhogen
  • De weg naar een CO2-vrij energiesysteem voorbereiden
  • Bevoorradingszekerheid waarborgen
  • De betaalbaarheid waarborgen 

Klaar voor een betaalbare energietransitie? Download dan het memorandum hier (.pdf).

6 stappenplan om samen een beltaalbare energietransitie te verwezenlijken

energie-efficiëntie

“Het Belgische vastgoed is vandaag een van de meest energie-intensieve in Europa. Op dat vlak is er nog een lange weg te gaan. Bedrijven willen op maat gemaakte, innovatieve oplossingen aanbieden. We zien een grote rol voor de digitale meter en micronetwerken op lokaal niveau.” Meer weten over ENERGIE-EFFICIËNTIE...

“Steeds meer klanten willen overschakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit, gas of warmte. Voor elektriciteit bestaat er al een systeem van garanties van oorsprong. Voor gas en warmte moet dat er ook komen. Elektriciteit, aardgas en op termijn waterstof bieden een uitkomst om ook het transport snel koolstofarm te maken.” Meer weten over MINDER CO2...

#F4F4F4
Donker

Ambitieuze doelen voor hernieuwbare energie

“Een van de belangrijkste uitdagingen is het vergroten van het draagvlak bij het publiek voor hernieuwbare-energieprojecten. Dit vereist een intensieve en open dialoog tussen overheden, burgers en bedrijven.” Meer weten over OPEN DIALOOG...

Bevoorradingszekerheid

“Met hernieuwbare-energiebronnen zoals wind en zon evolueert het energiesysteem naar een systeem met lage marginale kosten. Het businessmodel voor de ontwikkeling van stuurbare productiecapaciteit verandert fundamenteel. Een marktmechanisme dat beschikbare capaciteit waarborgt is essentieel.” Meer weten over "NAAR EEN CAPACITEITSMARKT"...

#F4F4F4
Donker

Gas is essentieel voor de energietransitie

“België is een gasland bij uitstek en ons uitgebreide gasnetwerk biedt kansen voor de toekomst. Door groen gas bij te mengen in de bestaande infrastructuur, maken we de energietransitie betaalbaarder.” Meer weten over GROEN GAS...

Betaalbare energie voor iedereen

“Het Belgische systeem van sociale tarieven is complex en bereikt niet altijd de juiste doelgroep. Onze buurlanden en Scandinavische landen tonen hoe het anders kan. FEBEG pleit voor hoogstaande sociale bescherming via aangepaste uitkeringen en niet via de sectorale wetgeving.” Meer weten over BETAALBAAR BLIJVEN...

#F4F4F4
Donker