Nieuws

FEBEG jaarverslag 2021

08/06/2022 | Artikel

FEBEG heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering en jaarlijks evenement op 8 juni 2022.

De Belgische gas- en elektriciteitssector wordt in al zijn dimensies geanalyseerd: productie, aanbod, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2021, gedetailleerde en samengevatte statistieken...

FEBEG verwelkomt de VREG-consultatie over het potentieel uitstel van het capaciteitstarief tot 1 januari 2023

16/05/2022 | Artikel

FEBEG wil vooral dat de introductie van het capaciteitstarief in optimale omstandigheden doorgaat en dat de marktprocessen waaronder het facturatieproces perfect verloopt, zodat alle klanten correcte en tijdige facturen ontvangen. 

Vergunningen zijn nodig om de energie transitie te doen slagen

12/05/2022 | Persbericht

FEBEG blijft bezorgd over de complexe en moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en de aanverwante transport infrastructuren.
Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Zonder deze nodige vergunningen lijken de 2030 doelstellingen nu reeds onhaalbaar.

Europese landen vullen nu al gasvoorraden aan voor komende winter

10/05/2022 | Artikel

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de bijhorende verstoring van de gasaanvoer, en de historisch lage voorraden bij de start van het winterseizoen, zijn de gasvoorraden ongeveer even vol als vorig jaar. Dat concludeert de Europese federatie van gasnetwerkbeheerders ENTSOG in haar Summer Supply Outlook. 

Nieuw IPCC-rapport bevestigt haalbare paden om uitstoot van broeikasgassen minstens te halveren

09/05/2022 | Artikel

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publiceerde een geactualiseerde globale beoordeling gepubliceerd van de vorderingen en de verbintenissen inzake de bestrijding van de klimaatverandering. Dit verslag is positiever op voorwaarde dat zo snel mogelijk passende maatregelen worden genomen.

Energieprijsverhogingen gepubliceerd door de regulatoren: resultaat van een combinatie van ontwikkelingen op de groothandelsmarkten en methodologische effecten

09/05/2022 | Artikel

De CREG en de VREG publiceren elke maand nieuwe prijzen (inclusief BTW) van gas en elektriciteit. Deze cijfers moeten echter met enige terughoudendheid worden bekeken. FEBEG pleit ervoor om ook de methode aan te passen rekening te houden met de forward-prijzen om te komen tot een correctere raming van de jaarlijkse factuur die meer in overeenstemming is met de marktontwikkelingen.

Pagina's