Artikel

Betalingsregelingen stijgen in 2022. Leveranciers bieden oplossingen voor klanten met betalingsproblemen

03/04/2023

Dankzij een nieuwe tool voor sociale statistieken kan FEBEG de balans opmaken van de toegestane uitstel- en betalingsplannen in 2022.

De vijf grootste leveranciers in België voeden deze tool elk kwartaal van 2022 met gegevens die FEBEG dan rapporteert aan de regulatoren. Dit is in de eerste plaats belangrijke informatie m.b.t. de betrokken klanten maar ook voor de leveranciers die op hun solvabiliteit moeten letten.

Tijdens de coronacrisis en de daaropvolgende energieprijzencrisis, hebben de leveranciers een groot aantal betaalplannen- of uitstel voor verschillende types klanten toegestaan, meestal zonder extra financiële kosten.

2022 werd gekenmerkt door een ongekende stijging van de energieprijzen en een uitzonderlijke volatiliteit op de groothandelsmarkten. Zoals verwacht had dit grote gevolgen voor het beheer van de openstaande klantenvorderingen bij de leveranciers:

  • In 2022 hebben de vijf grootste gas- en elektriciteitsleveranciers in totaal 730.214 betalingsregelingen (betalingsuitstel en betaalplannen) goedgekeurd en in gang gezet. Een stijging van 26% van het aantal betalingsregelingen ten opzichte van 2021.
  • Het totale gecumuleerde bedrag van deze betalingsregelingen bedraagt 670 miljoen euro, een financiele impact die 2,5 maal groter is dan in 2021. Dit komt door de stijging van de energiefactuur, die op haar beurt een gevolg is van de stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten. Het aantal opgestarte betalingsregelingen is toegenomen, maar de onderliggende bedragen in euros zijn ook aanzienlijk gestegen.
  • In 2022 werd 93% van de betaalplannen toegekend aan residentiële klanten, 6,3% aan SOHO-klanten en 0,6% aan B2B-klanten.
  • De stijging van de betaalplannen in 2022 in vergelijking met 2021 ligt merkbaar hoger bij B2B-klanten en SOHO’s dan bij residentiële klanten.
  • Tussen januari en december 2022 is het bedrag van de toegestane betaalplannen verdubbeld en zelfs verdrievoudigd voor SOHO-klanten.
  • We zien hier waarschijnlijk het effect van de regeringsmaatregelen die vooral bedoeld waren om de druk op het huishoudbudget te verminderen. De bedrijven daarentegen kregen over het algemeen minder en veel later op het jaar de steun om hun loonkosten en werkingskosten te helpen dekken.
  • Het gemiddelde bedrag op het moment van de ingebrekestelling bedroeg 1.458 euro voor particuliere klanten en 1.403 euro voor SOHO-klanten (uitsluitend cijfers voor Wallonië).
  • Om de stijging van de waarde van de betaalplannen zo goed mogelijk op te vangen, hebben de leveranciers de duur van deze plannen geleidelijk verhoogd voor zowel RESI- als SOHO-klanten. De gemiddelde (rekenkundige) duur van de betaalplannen voor residentiële klanten is gestegen van 4,6 maanden in 2021 tot 6,8 maanden in 2022, en van 5,8 tot 8 maanden voor SOHO-klanten.
  • De meeste betaalplannen bereiken hun doel. Gemiddeld (2022) kan 75% van de betrokken klanten het voorgestelde plan volgen zonder dat de betalingstermijn overschreden werd.
  • Het aantal variabele energiecontracten is in 2022 aanzienlijk gestegen voor residentiële klanten. Eind december bedroeg het aandeel ongeveer 60% van de lopende contracten.

Marc Van den Bosch, general manager, FEBEG: “Hoewel alle indicatoren sterk gestegen zijn, zien we ook duidelijk dat de overheidsmaatregelen, die via de leveranciers worden uitgevoerd, de impact van deze prijscrisis op de residentiële klanten waarschijnlijk hebben getemperd. De leveranciers stonden veel meer schuldaanpassingsplannen toe dan het jaar ervoor, en dit voor alle klantentypes. Zij hebben ook de termijnen van de betalingsplannen verlengd om hun klanten tegemoet te komen. Zij deden dit ondanks de druk op hun cashflow in hun energieleveringsactiviteiten.”