Persbericht

Beter leesbare energiefactuur: een stap in de goede richting

19/10/2018

FEBEG verwelkomt de intentieverklaring van de federale en regionale ministers om de energiefacturen van de consumenten te vereenvoudigen. FEBEG dringt al jaren aan op een vereenvoudiging van de factuur, maar stoot hierbij op de meer dan 100 verplichte vermeldingen. FEBEG moedigt de ministers aan om nog verder te gaan en gezamenlijk het initiatief te nemen om de factuur niet alleen te vereenvoudigen, maar ook effectief te verlagen.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur van FEBEG: "FEBEG geeft de Ministers een pluim met dit mooie, gemeenchappelijke initiatief. Dit initiatief maakt de weg vrij voor een veel betere klantenervaring. Ga nu verder in op dit momentum om de energiefactuur eveneens te verlagen door het aandeel van de openbare dienstverplichtingen uit de factuur te halen. Slechts 1/3 van de elektriciteitsfactuur is immers pure energie”.

Een vereenvoudigde energiefactuur, maar de volledige informatie is steeds beschikbaar

De huidige  factuur bevat tot 100 verplichte vermeldingen, waardoor deze voor veel klanten moeilijk te begrijpen is. Met deze intentieverklaring wordt de energiefactuur van de consumenten vereenvoudigd tot 1 A 4 (recto/verso) die de meest essentiële elementen omvat. Alle andere details zijn beschikbaar via de digitale klantenzone of worden ter beschikking gesteld op vraag. Het is de opzet om de klantenzones gemakkelijker en toegankelijker te maken. Dit initiatief moedigt het gebruik van een digitale factuur aan, mits evenwel respect voor de keuze van de klant. Klanten die geen gebruik maken van digitale communicatie kunnen nog steeds opteren om een papieren factuur te ontvangen. Hiermee wordt  de weg naar verdere  digitalisering ingeslagen. Ook zullen de leveranciers inspanningen leveren om de toegankelijkheid van hun klantendienst voor sociale organisaties te verbeteren.

De federale en regionale overheden moeten nu hun regelgeving aanpassen. Pas daarna kunnen de leveranciers de nu afgesproken vereenvoudigde factuur ook effectief opmaken en versturen naar hun klanten. 

Volgende stap: reduceer de factuur!

Gas en elektriciteit zijn schone, efficiënte en koolstofarme energiedragers essentieel in de energie transitie. De elektriciteits- en gasfacturen omvatten veel meer dan de kosten voor de energiecomponent en de distributie ervan. Openbaredienstverplichtingen (ODV's), zowel ecologisch als sociaal, wegen zwaar door. FEBEG moedigt de bevoegde autoriteiten aan om van dit momentum gebruik te maken om de factuur niet alleen te vereenvoudigen om ook te verlagen en dus  alternatieve manieren te bestuderen om deze ODV's te financieren. Dit moet de transitie naar koolstofarme energiebronnen ondersteunen.

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,6 miljard EUR vertegenwoordigen.

 

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
Marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 93 I +32 475 75 19 66