Artikel

CRM: een cruciaal instrument dat moet worden verbeterd om de bevooradingszekerheid te waarborgen

31/10/2023

FEBEG neemt akte van de resultaten van de laatste Y-4 CRM veiling voor de leveringsperiode 2027-2028. De markt voor capaciteitsvergoeding (CRM) wordt geleidelijk matuurder. Tijdens de laatste veiling werd 1.576 MW capaciteit gecontracteerd. Het volledige volume dat door de veilingdeelnemers werd aangeboden, werd geselecteerd met een gevarieerd aanbod van looptijden, technologieën en te ontwikkelen of bestaande capaciteiten.

Het CRM, dat cruciaal is voor de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn, is dus gedeeltelijk operationeel. Naarmate er meer ervaring wordt opgedaan, kunnen we echter een aantal gebieden aanwijzen waarop het CRM moet worden verbeterd om volledig en effectief aan zijn doelstelling te voldoen.

Bestaande capaciteiten zijn maar weinig vertegenwoordigd in het CRM, hoewel er grote investeringen nodig zijn

Kandidaturen van bestaande capaciteiten waren zeer beperkt tijdens de recente veiling. Bij de veiling van vorig jaar deed zelfs geen enkele bestaande capaciteit mee. FEBEG ziet dit als een duidelijk teken van een gebrek aan aantrekkelijkheid en van de obstakels die in het CRM uit de weg moeten worden geruimd om bestaande capaciteit aan te trekken en vooral om investeringen in het behoud ervan mogelijk te maken. Dit laatste vormt een essentiële pijler van onze bevoorradingszekerheid.

Onzekerheden blijven door het uitstellen van deadlines

FEBEG stelt vast dat het aangeboden en gecontracteerde volume de vraagcurve op de leveringstermijn niet volledig dekte. Er ontbreekt 143 MW, dat is bijna een tiende van het gecontracteerde volume. Deze volumes zijn overgedragen naar een latere veiling voor dezelfde leveringsperiode. Dit is niet onbelangrijk en houdt deels verband met de moeilijkheden die bestaande capaciteit heeft om deel te nemen, zoals hierboven vermeld. Een verbeterd CRM dat meer bestaande capaciteit wil aantrekken en behouden in het Belgische energiesysteem kan een groot deel van dit tekort op de initiële veiling compenseren.

Bovendien herhaalt FEBEG haar standpunt dat de verdeling van capaciteitsvolumes tussen de veilingen op middellange (Y-4) en korte termijn (Y-1) waarschijnlijk problemen zal veroorzaken en een bottleneck zal creëren in de Y-1 veiling. Voor de leveringsperiode in kwestie is er nog steeds een tekort van 2,3 GW aan capaciteit, waarvan we 1,3 GW in België moeten vinden in de Y-1 veiling en waaraan nog bijna 1 GW  vanuit het buitenland toegevoegd moet worden via de interconnecties. Deze volumes zijn aanzienlijk hoger dan de volumes die werden gecontracteerd tijdens de recente Y-4 veiling en die op zeer korte termijn beschikbaar moeten zijn. Met het oog op de extra capaciteit die essentieel is voor de toenemende elektrificatie van ons land, moet we het investeringssignaal voor Y-4 verbeteren, zowel voor nieuwe als voor bestaande capaciteit.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur van FEBEG: "Het CRM is een belangrijk instrument voor de bevoorradingszekerheid. Het resultaat van deze nieuwe capaciteitsveiling laat zien dat het nieuwe capaciteit kon aantrekken, voornamelijk batterijprojecten. Aan de andere kant blijft de deelname van bestaande opwekkingscapaciteit zeer beperkt. Daarom is een herziening van het design van het CRM belangrijk zodat er een beter investeringskader is voor zowel nieuwe als bestaande capaciteit".