Persbericht

De bevoorradingszekerheidsstudie van Elia bevestigt de analyse van FEBEG: het is dringend om alle noodzakelijke maatregelen te nemen

15/11/2017

FEBEG reageert positief op de studie die vandaag gepubliceerd werd door de transportnetbeheerder Elia.  Deze studie bevat zeer veel gegevens en accurate analyses en  is een belangrijk hulpmiddel om het debat over het Belgische energiepact dat momenteel wordt opgesteld te voeden en te objectiveren..

Nu beslissen en handelen

In haar studie legt Elia duidelijk de klemtoon op de hoogdringendheid van actie om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De elektriciteitsproducenten van FEBEG bevestigen deze vaststelling. Deze investeerders en industriëlen benadrukken dat tussen het initiële ontwerp van een centrale voor elektriciteitsproductie en de indienststelling ervan, een termijn van 5 à 7 jaar realistisch is (studies, financiering, vergunningsprocedures, constructie, test- en goedkeuringsfase, enz.).

Binnen deze context, is geen beslissing nemen geen optie meer, want in het Belgisch energetisch ecosysteem  is dit een beslissing op zich.  De elektriciteitsproducenten hebben nood aan duidelijkheid en stabiliteit om de essentiële investeringen te plannen en te financieren.
België heeft geen tijd meer om experimentele formules uit te testen. De oplossingen moeten juridisch betrouwbaar, niet-discriminerend en duurzaam zijn.

Een structurele uitdaging van bevoorradingszekerheid

De recentste studies van Elia stellen een structureel probleem van bevoorradingszekerheid vast. Volgens een sectorale enquête van de Europese Commissie (2016), kan dit niet  opgelost worden via een strategische reserve, die noch een geschikte, noch een duurzame oplossing is. 

Om aan deze structurele uitdaging te beantwoorden dringt FEBEG aan op de invoering van een capaciteitsmarkt.  Gezien de urgentie stelt FEBEG voor om een capaciteitsmarkt te implementeren zoals in Groot-Brittanië: deze markt is reeds operationeel en werd goedgekeurd door de Europese Commissie.  De Commissie staat de invoering van dergelijke markten toe op voorwaarde dat ze openstaan op niet-discriminerende wijze voor alle technologieën (productie, stockage evenals voor vraag/aanbod beheer), voor de bestaande en de nieuwe capaciteiten en ten slotte voor grensoverschrijdende participatie.

Opnieuw een exportland worden voor elektriciteit

Het energiepact moet er eveneens op gericht zijn om productiecapaciteiten in ons land te behouden en te ontwikkelen en vooral om toegevoegde waarde te creëren voor ons land.
Marc van den Bosch, general manager FEBEG : " Elke beslissing moet geëvalueerd worden in functie van kosten-baten criteria en van maatschappelijke toegevoegde waarde in België.
FEBEG wil bijdragen tot een ambitieus energiepact dat aan België toelaat om opnieuw een exportland voor elektriciteit te worden. Productiecapaciteiten behouden en ontwikkelen in ons land betekent onze betalingsbalans en onze energetische onafhankelijkheid verbeteren, kwalitatief hoogstaande tewerkstelling, exporteerbare knowhow creëren, enz. " 

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 32 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,4 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
Marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 93 I +32 475 75 19 66