Artikel

De leveranciers begeleiden hun klanten in de huidige prijscrisis

21/09/2022

Het is een zeer woelige periode voor de energiesector met hoge prijzen die zowel de klanten als de energiebedrijven teisteren. De hoge prijzen en de onzekerheid zorgen voor heel wat vragen van en problemen bij klanten.

Onze leden zijn het toonvoorbeeld van een voorzichtige en redelijke persoon. Daar waar in meerdere landen veel faillissementen bij leveranciers te betreuren vielen of waar de staat de leveranciers moest behoeden tegen een faillissement, blijven de leveranciers in België zich inzetten om hun klanten te beleveren en te helpen waar het kan.

Leveranciers bieden transparantie aan de klanten
De energieleveranciers bieden maximale transparantie aan hun klanten onder andere via de klantenportalen. Daar kunnen klanten simulaties maken van hun jaarafrekening, hun voorschotten aanpassen en in sommige gevallen ook direct een betaalplan afsluiten in geval van betaal-problemen. Ook worden applicaties aangeboden waarbij het energieverbruik dagelijks kan opgevolgd worden.

De leverancier prefinanciert
De energieleverancier koopt energie op voorhand aan op de energiemarkten, levert deze aan de klanten waarbij de klant de energie pas later betaalt. De voorschotfacturen worden berekend met als doel om een eindafrekening te bekomen die ongeveer gelijk is aan nul. Door de gestegen prijzen op de groothandelsmarkten zijn veel voorschotten momenteel te laag waardoor veel klanten hoge jaarafrekeningen ontvangen en de leverancier een hoge prefinancieringskost heeft.

Leveranciers leden in 2021 verlies en kampen momenteel met een liquiditeitscrisis
De leveranciers moeten niet alleen prefinancieren, zij zijn ook verant-woordelijk voor alle betalingen aan de netbeheerders, overheidsbelastingen en -heffingen, groenestroomcertificaten, enz., ook wanneer de klant niet betaalt. Uit het rapport van het EU-agentschap van de regulatoren ACER blijkt dat de Europese energieleveranciers in de tweede helft van 2021 negatieve marges optekenden. Hetzelfde resultaat blijkt uit een analyse van de Belgische markt door SIA-Partners. De Belgische energieleveranciers hadden in 2021 een gezamenlijke negatieve marge van -0,47%. Ook voor 2022 is de situatie negatief en verwachten de leveranciers negatieve cijfers. Op EU-vlak zien we dat heel veel steun wordt toegekend aan energie-bedrijven om de continuïteit van de werking te waarborgen.

Leveranciers blijven hun klanten ondersteunen ondanks alle moeilijkheden die zij zelf ondervinden
De leveranciers blijven in groten getale afbetalingsplannen toestaan aan klanten in geval van betalingsmoeilijkheden met hun elektriciteits- en gasfacturen, en dit ten behoeve van verschillende categorieën van klanten (particulieren, zelfstandigen, KMO’s/B2B).