Artikel

Drie keer meer capaciteit voor elektriciteits-opwekking in Europa tegen 2040!

07/07/2023

Deze exponentiële vermenigvuldigingsfactor komt uit het pas gepubliceerde 'Decarbonisation Speedways', een studie van Eurelectric (waarvan FEBEG lid is).

In deze studie worden drie scenario's onderzocht voor de Europese energiemix over drie verschillende tijdshorizonten (2030, 2040 en 2050), met het oog op het behalen van de Europese doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie en het bestrijden van de klimaatverandering.

Bovenstaande figuur verwijst naar het RePowerEU-scenario, omdat dit de beste weergave is van de meest recente Europese politieke beslissingen. Tussen 2020 en 2040 zal het nodig zijn om op Europese schaal 9 keer meer zonnecapaciteit, 4 keer meer windturbines op land en 10 keer meer windturbines op zee te installeren.

Door deze verdrievoudiging van de elektriciteitsproductiecapaciteit (GW) zou de elektriciteitsproductie (TWh) tegen 2040 moeten verdubbelen, waarbij het aandeel van hernieuwbare energie aanzienlijk zou toenemen.

Er zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan. De jaarlijkse investeringen in opwekkingscapaciteit zullen verdubbelen en de investeringen in netwerken zullen verdrievoudigen (2015-2019 vs. 2020-2050).

Lees het rapport 'Decarbonisation Speedways' en de samenvattende PowerPoint-presentatie voor meer informatie.