Artikel

Duidelijke stijging van de Belgische elektriciteitsproductie ten opzichte van 2015

22/12/2016

Alles wijst erop dat de Belgische elektriciteitsproductie in 2016 beduidend groter zal zijn dan in 2015.

Volgens statistieken opgesteld door de FOD economie zal de elektriciteitsproductie op basis van productiemiddelen op het Belgisch grondgebied reeds in de eerste 10 maanden van 2016 de totale productie van het jaar 2015 overschreden hebben.

Op 31 oktober 2016 bedroeg het cumulatieve productievolume 65.7 TWh, terwijl de netto totale productie van 2015 slechts 65.5 TWh behaalde.

Ter herinnering vindt u hieronder de evolutie van de netto elektriciteitsproductie tijdens de afgelopen jaren. De statistieken voor het volledige jaar 2016 worden begin maart 2017 verwacht.

Andere statistieken m.b.t. productie- en elektriciteitsverbruik zijn hier beschikbaar.