Artikel

Energiearmoede: maak van de energiefactuur geen belastingbrief

06/12/2016

FEBEG deelt de ongerustheid van de onderzoekers van de UA over de stijging van energiearmoede in Vlaanderen. Volgens FEBEG ligt de oplossing in het vereenvoudigen van de energiefactuur, die nu meer en meer een belastingbrief is geworden. De energieleveranciers zijn steeds bereid om met de onderzoekers en de middenveldorganisaties in dialoog te treden over deze problematiek.

Hoge energiefactuur?

De energiefactuur houdt veel meer in dan louter energie geleverd aan de klant. In Vlaanderen telt b.v. het zuiver energiecomponent voor minder dan een kwart van de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten daarnaast taksen en BTW, heffingen, openbare dienstverplichtingen (o.a. sociaal en ecologische verplichtingen), netkosten enz. aanrekenen aan de verbruikers. De laatste jaren is de loutere energiecomponent structureel gedaald maar alle andere kosten zijn fors gestegen.

Huidige systeem kan beter

De energieleveranciers hebben de eerste lijn contacten met al hun klanten. Ze passen het sociaal tarief toe t.o.v. de begunstigen, bij wanbetaling volgen zij specifieke wettelijk voorziene procedures, ze verlenen hun klanten redelijke afbetalingsplannen (ongeveer 65.000 afbetalingsplannen in 2015 in Vlaanderen) etc. FEBEG is van oordeel dat het systeem kan verbeterd worden en pleit net als de onderzoekers voor een verregaande automatisering van het toekenning van het sociaal tarief en voor een betere identificatie van de begunstigen (b.v. via de OCMW diensten) voor de mensen die door de mazen van het net blijken te vallen ondanks het reeds hoge beschermingsniveau.

Energiefactuur te zwaar geladen

Het constant toevoegen van allerlei taksen en heffingen op de energiefactuur weegt op alle verbruikers onafhankelijk van hun sociale toestand. Daarom pleit FEBEG al lang voor het financieren van bepaalde beleidsmaatregelen buiten de elektriciteitsfactuur, via de algemene middelen. De UA onderzoekers komen tot eenzelfde conclusie.

Energie efficiëntie als structurele maatregel

Zoals de onderzoekers van UA en ook volgens het advies van het ‘Platform tegen Energiearmoede’ (geanimeerd door de Koning Boudewijnstichting) pleit FEBEG voor het inzetten van energie efficiëntie programma’s gericht op mensen in armoede. Het verbruik beperken is immers de enige structurele maatregel om de energiekosten te temperen voor wie het financieel moeilijk heeft... Educatieve programma’s voor rationeel- en zuinig energie verbruik en energiebesparende maatregelen moeten gepaard worden om de factuur van dit doelgroep structureel te doen dalen.

FEBEG heeft regelmatig overleg met de middenveldorganisaties en is uiteraard steeds bereid om verder in dialoog te treden met de onderzoekers en alle betrokken organisaties.

 

Interessante links: